Chov a odchov tlamovců z jezera Malawi


Tlamovci z jezera Malawi se v poslední době těší přízni mnoha akvaristů a stále rychleji pronikají do nádrží širší akvaristické veřejnosti, i když je nutno konstatovat, že vzhledem k celkem nenáročnému chovu a odchovu jsou v našich nádržích zastoupeni málo. Jedním z důvodů je malá informovanost široké akvaristické veřejnosti a stav, kdy se názory na náročnost chovu a odchovu uváděné jednotlivými chovateli často diametrálně liší. Protože jsou mé zkušenosti také často odlišné od běžně tradovaných názorů, chci s nimi seznámit další akvaristy.

Problematika chovu a odchovu tlamovců z jezera Malawi má několik základních okruhů otázek. V následujících řádcích se přidržím osvědčeného schématu. Nádrž musí být prostorná. Je nutná hlavně velká plocha dna vzhledem k tomu, že samci jednotlivých druhů si vytvářejí bráněná teritoria. V praxi vystačíme s výškou nádrži okolo 40 cm, ale délka a šířka nádrží musí být co největší. Obsah nádrže samozřejmě závisí na počtu chovaných ryb (viz dále), ale nikdy neděláme pro tyto tlamovce nádrž krátkou a vysokou.

Voda nejlépe vyhovuje tvrdá, mírně zásaditá. Používám odstátou, ale jinak neupravenou vodovodní vodu 15 něm. stupňů tvrdou, pH 7,4. I když se běžně říká, že voda pro chov má mít uhličitanovou tvrdost podstatně větší než neuhličitanovou, nemohu tento názor potvrdit. Voda, kterou používám, má uhličitanovou tvrdost jen 5 něm. stupňů, ale mé ryby se v ní cítí dobře, jsou nádherně vybarveny, čilé a často se množí. Důležité v péči o kvalitu vody je udržet ji naprosto čirou a pokud možno zbavenou dusíkatých látek, které vznikají rozkladem zbytků potravy z výkalů ryb.

Tomuto účelu slouží výkonná filtrace vody a častá výměna části vody za čerstvou. Dospěl jsem k názoru, že není nutná výměna třetiny až poloviny obsahu nádrže jednou týdně za vodu čerstvou, jak bývá uváděno většinou chovatelů. Pokud nemáme nádrž přerybněnou, stačí jednou týdně odsát detrit ze dna a vyměnit asi pětinu obsahu nádrže za odstátou stejně teplou vodu. Technické vybavení nádrže je náročnější než pro chov většiny ostatních druhů akvarijních rybek. Uvedl jsem již výše, že je nutná filtrace vody. Filtr by měl mít takový průtokový výkon, aby obsah nádrže přefiltroval asi za 3 - 4 hodiny. Např. u 300 l nádrže musí filtrem protéct za hodinu 80 - 100 l vody.

Poznámka: Článek je již dosti starého data a v současnosti se doporučuje u těchto typů nádrží s cichlidami dodržovat průtok vody filtrem v řádu několikanásobku objemu nádrže za hodinu, případně používat velkokapacitní vnější filtry.

Používám vnitřní filtry Brillant-Super s molitanovými patronami, které jednou týdně důkladně properu pod tekoucí vodou. Čerpadla vzduchu pro filtry (rozprašovacími kameny provzdušňuji jen nádrže s vytřenými samicemi a drobným potěrem) používám běžné zn. Silenta. Dalším důležitým činitelem je teplota vody. Protože tlamovci z jezera Malawi jsou rybky teplomilné, musíme teplotu udržet v rozmezí 25 - 27 °C pro dospělé rybky a 28 - 29 °C pro vytřené samice a potěr. Nejlepší je zařídit si vytápění odporovým drátem pod dnem nádrže (pozor na bezpečnost instalace!) a výšku teploty udržovat automaticky termostatem, nejlépe termistorovým bez relátek (při poruše relátka můžeme rybky "uvařit").

Nádrže osvětluji žárovkami s příkonem asi 1 W na litr obsahu nádrže, a to proto, že v nádržích pěstuji světlomilné rostliny, a také souvislý porost zelené řasy na kamenech, která je pro tyto tlamovce nezbytná (velice rádi a často ji okusují). Vnitřní zařízení nádrže může být bez rostlin, jen skalnaté s jeskyňkami z kamenů (ty jsou nutné jako úkryt samic před samcem). Tento názor zastávají chovatelé, kteří tvrdí, že tlamovci z jezera Malawi ničí rostliny. Nemohu tuto skutečnost potvrdit, protože s úspěchem pěstuji v nádržích i rostliny. Je k tomu ale zapotřebí dodržet několik podmínek. Rostliny musí být veliké a odolné (ne jemné), zasazené buď v květináčích, nebo obložené kameny. Dále je nutné v nádrži stále udržovat dostatek zelené řasy na kamenech i na starších listech rostlin, aby tlamovci okusovali řasu a ne rostliny.

Pěstuji běžné druhy šípatkovců (Echinodorus amazonicus, E. cordifolius, E. osiris, E. horizontalis), které se vegetativně rozmnožují, dále Anubias lanceolata a A. congensis ( ty mají velmi odolné a tuhé listy), Microsorium pteropus (které se kupodivu přizpůsobilo tvrdé vodě a silné světelné intenzitě, Myriophyllum ussuriense, Sagittaria graminea a na hladině volně plovoucí Egeria densa (ta se hodně zařasí a ryby si na ni rády pochutnávají a neničí tak ostatní rostliny ).

Nádrže jsou doplněny kamennými deskami na zadní stěně a mnoha menšími i většími kameny, které vytvářejí úkryty. Úkryt by měl mít vždy dva vchody vzhledem k možnosti úniku samcem pronásledované samice a měl by být snadno rozebratelný, protože musíme poměrně často odlovovat vytřené samice ze společné nádrže. Při výběru ryb musíme respektovat několik základních pravidel. Nikdy nádrž nepřerybňujeme, minimum pro dospělé ryby (dorůstají 10 až 12 cm délky) je 10 - 12 litrů vody na 1 rybu, ale je lépe nesnižovat obsah vody až k této hranici.

Druhým pravidlem zůstává skutečnost, že v jedné nádrži nemůžeme chovat více dospělých samců stejného druhu, protože silnější (dominantní) samec ostatní samce svého druhu pronásleduje a často i ubije. Nejlépe je chovat od jednoho druhu vždy 1 samce a 3 - 4 samice. Agresivitu samce vůči samicím podstatně snížíme tím způsobem, že v nádrži chováme více druhů tlamovců z jezera Malawi. Každý samec si najde a pak obhajuje svoje teritorium a samicím ostatních druhů, které tudy proplouvají, dá pokoj.

Samci různých druhů se snášejí celkem dobře, pokud se nesnaží vniknout do teritoria svého souseda, ale i v tomto případě jsou "souboje" bez následků. Jako příklad uvádím jednu ze svých nádrží. Obsah 280 l, chovám v ní vždy 1 samce a 2 samice druhů Melanochromis auratus, M. johanii, Pseudotropheus lombardoi, P. fuscus, P. zebra (strakatá varieta) a Jodotropheus sprengeri. Potrava musí být různorodá a často ji musíme střídat. Přednost dáváme potravě živé, i když tito tlamovci ochotně přijímají i potravu umělou (celkem rádi mají krmiva firmy TETRA TetraMin, TetraPhyll, TetraRubin).

Nejraději přijímají komáří a pakomáří larvy, ale dovedou se nažrat i nitěnek a hrotnatek. Pro zimní období, kdy se živá potrava těžko obstarává, si připravíme zásobu výše uvedených krmiv TETRA, a tu střídáme s nastrouhaným hovězím nebo vepřovým srdcem, rybím filé a hovězími játry. I když množství potomstva u těchto rybek prokazatelně závisí na množství a pestrosti potravy, je nutno důrazně varovat před překrmováním vzhledem k udržení kvality vody v nádrži. Potěr tlamovců krmíme ihned po opuštění matčina vaku živým "prachovým" krmivem (nemusí být nejjemnější), po týdnu již sekanými nitěnkami, roupicemi a malými hrotnatkami.

V nouzi lze potěr nakrmit i rozdrcenou tabletkou TabiMinu nebo MikroMinem. 0dchov je nenáročný. Tlamovci se vytřou ve společné nádrži, samice nosí oplodněné jikry v hrdelním vaku na spodině hlavy. Samici s vakem je lépe odlovit do zvláštní nádrže o obsahu asi 2O litrů se silnějším provzdušňováním a teplotou vody 28 °C, než ji ponechat delší dobu ve společné nádrži, protože v ní je rušena ostatními rybami a odchov je vždy méně početný. Po dobu, po kterou nosí ve vaku jikry a nerozplavaný plůdek, samici nekrmíme.

Další postup má dvě varianty. Buď asi po 14 dnech samici vykulený plůdek odebereme a necháme jej strávit žloutkový váček v malé nádrži se vzduchováním, nebo počkáme, až samice sama potěr vypustí, pak ji vrátíme do společné nádrže a potěr hned krmíme. Při prvním způsobu zkrátíme dobu "půstu" samice asi o třetinu, ale ze zkušenosti mohu tvrdit, že jsou asi 10% ztráty na počtu odchovaného potomstva. Při druhém způsobu nemám ztráty žádné.

Doba, po kterou samice nosí jikry a plůdek ve vaku, se u těchto tlamovců pohybuje při teplotě vody 28 °C v rozmezí 18 - 25 dní. Nejkratší je tato doba u samic Pseudotropheus fuscus, nejdelší u samic Melanochromis auratus. Při správném krmení roste potěr rychle a zhruba po čtyřech měsících dosáhne velikosti 4-5 cm. Nesmíme ale zapomenout i v nádržích s potěrem provádět částečnou výměnu vody, stejně jako u dospělých ryb.

Potěru musíme co nejdříve poskytnout prostornou rozplavávací nádrž. Barevné rozlišení pohlaví je možné již ve stáří čtyř měsíců u druhů Pseudotropheus fuscus, P. zebra, Melanochromis johanii. U P. lombardoi a M. auratus je toto rozlišení bezpečně možné až ve stáří osmi měsíců. Všem akvaristům, kteří chovají nebo se rozhodnou chovat tlamovce z jezera Malawi, přeji hodně krásných a radostných chvil prožitých u nádrží s těmito překrásnými rybkami.

Bohumil Ševčík
Akvárium Terárium 6/1982

 zpět

www.akvarijni.cz © 2002- - Všechna práva vyhrazena.
e-mail info@akvarijni.cz

nahoru