Akvarijní ryby


Parmička purpurová - Puntius nigrofasciatusMezi akvaristy nejběžnější tropická sladkovodní nádrž slouží jako místo, kde spolu můžeme chovat nejrůznější druhy ryb. V současnosti běžně dostupné akvarijní ryby, ačkoliv pocházejí z geograficky rozličných oblastí, jsou snadno chovatelné ve společenské nádrži, a to jednak díky své určité domestikaci (zdomácnění), a také díky svým podobným nárokům na prostředí. V níže uvedených popisech jednotlivých druhů ryb budou uváděny nejběžnější druhy ryb obvykle dostupné ve většině našich akvarijních prodejen.

Neznamená to však, že veškeré rybky nabízené v obchodech můžeme spolu umístit do jakéhokoliv akvária. Při výběru ryb musíme dbát na charakteristiku jednotlivých ryb a na jejich vzájemnou snášenlivost. Do společné nádrže nepatří ryby, které jsou dravé, nesnášenlivé a rvavé, další druhy zase ničí a požírají rostliny. Mnohé druhy vyžadují pro svůj zdárný chov dostatečně velkou nádrž a u jiných je také vhodné do určité míry přihlížet k jejich nárokům na některé parametry vody. I když prostředí v domovině mnoha ryb a tamní kvalita vody se často dosti liší od našeho akvária, tak přesto akvarijní ryby nabízené v našich prodejnách bez problémů překonají tyto rozdíly. Dospělé ryby jsou značně přizpůsobivé, zejména díky tomu, že jsou již po několik generací zdárně akvaristy odchovávány a přizpůsobeny tak podmínkám v našich akváriích. Výjimku tvoří ty druhy, které se doposud v akváriích běžně nemnoží a nabídka v obchodech tak u těchto ryb pochází většinou z importů z volné přírody.

Už při nákupu ryb v akvarijních prodejnách si všímáme stavu ryb v prodejních nádržích. Můžeme tak předem zabránit pozdějším neúspěchům a úhynům ryb. Rybky by samozřejmě neměly jevit známky nemoci, měly by být čilé, s nepoškozenými ploutvemi, nesmí mít zakalené oči, propadlé nebo vyboulené břicho či odstávající šupiny nebo jiná poškození. Nákup raději úplně odložíme, pokud se v některých prodejních nádržích povalují uhynulé ryby, a také tehdy, je-li v nich voda zakalená, zbarvená od léčiv nebo působí-li celkově neudržovaně.

Od každého druhu si pořizujeme vždy více kusů, neboť většina rybek se cítí lépe ve společnosti několika jedinců svého druhu či alespoň v páru. Také jsou nabízeny zpravidla ryby mladé, takže u mnoha z nich nejde doposud rozeznat jejich pohlaví, což je další důvod pro pořízení si většího počtu.

V každém případě u nákupu ryb z prodejny, případně i od spolehlivého chovatele, se doporučuje karanténa všech nových ryb. I když se rybky mohou zdát být na první pohled v pořádku a bez zjevných vnějších známek onemocnění, tak přesto mohou být nositelem infekce, parazita apod. Dostatečně dlouhou karanténou, zpravidla 2-3 týdny (v případě jakýchkoliv komplikací i déle), se tak dá předem zabránit problémům s následným léčením všech ryb ve společné nádrži. Karanténní nádrž má být přiměřeně velká vzhledem k počtu a velikosti ryb a alespoň částečně osázená rostlinami. Samozřejmostí je vybavení funkční filtrací, vzduchováním a topítkem. V případě, že možnost karanténního akvária nemáme, si po přinesení nových ryb mezi stávající osazenstvo pečlivě všímáme jejich zdravotního stavu a projevů chování. V záloze je pak vhodné mít připravené některé z léčiv pro případné okamžité zahájení léčby některé z nejčastěji se vyskytujících nemocí (např. tzv. krupička, zaplísnění apod. - viz nemoci).

Přeprava ryb a jejich chytání, přelovování je pro ně velmi vysilující a stresující. Převoz ryb z obchodu by měl být co nejrychlejší, bez zbytečného zdržení. Rybí se balí nejčastěji do plastového sáčku, kde je jen minimum vody a dostatek stlačeného vzduchu. Možné dofouknutí sáčku čistým kyslíkem se nesmí používat u ryb dýchajících vzdušný kyslík (labyrintky, někteří sumci). Stres u ryb během transportu bude alespoň částečně tlumit umístění sáčku do tmy (taška, krabice). Při nízkých teplotách vzduchu v chladných ročních obdobích je nutné sáček ještě dodatečně izolovat - hrozí rychlé prochladnutí, zejména při přepravě na delší vzdálenosti.

Po přinesení nových ryb je nevyklopíme ihned do akvária, ale je nutné pozvolna vyrovnávat rozdílnou teplotu i chemické vlastnosti vody. Otevřený sáček s přehrnutým horním okrajem zavěsíme do akvária tak, aby se nepřevrátil. Nejdříve postupně pomalu do sáčku přiléváme po trochách část vody z akvária, až do poměru přibližně jedna ku jedné. Následně můžeme pomalu sáček vylít i s vodou a rybami přímo do karanténní nádrže. Pokud nemáme k dispozici karanténu, voda z obchodu by se neměla dostat do společného akvária, takže buď potom rybky opatrně vylovíme ze sáčku síťkou, anebo obsah sáčku i s rybami přelijeme nejdříve do větší nádoby nebo kbelíku, odkud je teprve potom odlovíme.


Anatomie ryby

Poznámka:
Odkazy na fotografie směřují zpravidla na externí webové stránky. Kliknutím na latinský název ryby bude obrázek otevřen v původním kontextu na jeho domovské stránce.
Platné latinské názvy, příp. dřívější synonyma, jsou uváděny podle serveru FishBase, a také většina odkazů na fotografie je z tohoto webu.

FishBase
FishBase

Kaprovité ryby - Cyprinidae

Kaprovité ryby chované v akváriích mají svoji domovinu z převážné většiny ve stojatých a pomalu tekoucích vodách v oblasti jihozápadní Asie. Patří sem malé i větší druhy parmiček, dania, kardinálky, razbory. Zpravidla se jedná o nenáročné, odolné a všežravé rybky. Mnohé z nich mají jeden nebo dva páry vousků, chybí jim tuková ploutvička typická např. pro tetrovité ryby. Společným znakem všech kaprovitých ryb jsou tzv. požerákové zuby na posledním páru žaberních oblouků, které slouží k rozmělňování potravy, neboť v tlamce kaprovité ryby žádné zuby nemají. Pohlaví jde většinou rozeznat podle plnějšího břicha samiček, naproti tomu samečci bývají u mnoha druhů výrazně vybarvenější.
Mezi kaprovité ryby nabízené v akvarijních prodejnách patří také závojnatky. Jedná se o uměle vyšlechtěnou formu karasa zlatého (Carassius auratus auratus). Různé barevné formy závojnatek se ale do běžného společného akvária nehodí, neboť neustále ryjí ve dně, vyhrabávají a ničí zasazené rostliny, jejich výkaly silně znečišťují vodu (nutná velmi silná filtrace). Vyhovuje jim spíše nižší teplota vody (kolem 20°C) a hodí se také do zahradního jezírka, kde snesou pokles teplot až ke 12°C. Na zimu je pak přemístíme do velkého prostorného jednodruhového akvária, kde mohou být jinak i celoročně.


Danio aequipinnatus - danio stejnopruhé

 • Velikost: 10-15 cm
 • Původ: Asie (západní pobřeží Indie, Srí Lanka)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 22-25 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, hmyz
 • Pro chov tohoto robustního dania je nezbytná velká, dlouhá nádrž, s volným prostorem pro plavání. Ryby jsou všežravé, čilé a aby nebyly bázlivé, je nutné je chovat v houfu několika kusů. Jako společníky k nim vybíráme ryby úměrné jejich velikosti. Samečci jsou štíhlejší, střední modrý pruh s nazlátlými linkami, přerušovaný v přední části těla, pokračuje u samečků až do ocasní ploutve a zahýbá nahoru. V době tření se u samečků objevuje na hlavě třecí vyrážka - bělavé rohovité pupínky.
  Tomuto zde uvedenému druhu je velmi podobné danio malabarské Danio malabaricus, jehož nároky na chov jsou stejné.

Danio albolineatus - danio duhové

 • Velikost: 6 cm
 • Původ: Asie (Indonésie, Sumatra, Thajsko)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 20-25 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, drobný hmyz
 • Hejnová rybka jejíž vybarvení vynikne ve společném akváriu nejvíce při dopadajícím denním světle. Zbarvení sahá od nazelenalé barvy, přes modrou až po oranžovofialový nádech s perleťovým leskem. Samečci jsou menší a pestřeji vybarvení. Tuto nenáročnou rybku, v akvaristikách poměrně vzácnou, chovejte vždy v počtu více než 5 kusů, v podlouhlé, dobře přikryté nádrži, s dostatkem volného prostoru zejména u hladiny. Na potravu je nenáročná, všežravec. Samičky jsou plnější v bříšku. V obchodech dříve dosti častá, dnes méně nabízená rybka.

Danio frankei - danio leopardí (zlaté)

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: původní výskyt neznámý, jihovýchodní Asie
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 20-24 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, drobný hmyz
 • Je to pohyblivá, mírumilovná, houfová rybka, spokojí se s jakoukoliv potravou. Tělo je zlatě zbarvené, pokryté drobnými tečkami připomínající leopardí kresbu. Naleziště ve volné přírodě není známo a spekuluje se, zda-li se nejedná o poddruh nebo uměle vyšlechtěnou formu druhu Danio rerio, se kterým se také kříží, kříženci jsou dále, i když méně, plodní. Byla vyšlechtěna také dlouhoploutvá, závojová forma, která je poměrně choulostivější.

Danio nigrofasciatus - danio tečkované

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: Asie (Barma)
 • Voda: pH: 6,5-7,5 ; tvrdost: 5-15 °dGH ; teplota: 20-26 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, drobný hmyz
 • Velmi vzácně nabízená rybka, která je o něco méně čilá než ostatní dania. Má jen jeden pár vousků, na rozdíl od dania pruhovaného, které má páry dva (jeden kratší, druhý delší). Modré tečky jsou umístěny ve spodní polovině těla pod zlatavě nažloutlým páskem lemovaným nahoře i dole modře. Nároky na chov jsou stejné jako u ostatních danií, tj. dostatek prostoru v horní části nádrže a u hladiny, chovat v počtu více kusů. Objevují se také kříženci tohoto druhu s Danio rerio, kteří jsou dále neplodní.

Danio rerio - danio pruhované

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: Asie (Indie, Pákistán, Bangladéš)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 18-24 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, drobný hmyz
 • Nejznámější a nejčastěji prodávané danio. Čilá, mírumilovná, hejnová rybka, nenáročná, vhodná pro začátečníky. Bývá také nazýváno jako "zebřička", díky kovově lesklým podélným pruhům, zbarveným střídavě modře a zlatožlutě. Často je v nabídce obchodů také závojová forma, kterou však nedoporučuji chovat současně s klasickou formou, neboť závojoví jedinci jsou choulostivější, méně pohyblivější a nemusí se cítit nejlépe spolu s rychlejšími, čilejšími, krátkoploutvými danii, kdy hlavně jejich dlouhé, závojové ploutve mohou pak utrpět újmu při vzájemném prohánění.
  Všechna dania mají v oblibě různý drobný hmyz vhozený na hladinu, kdy díky jejich nahoru postavené tlamce se tento stává okamžitě snadnou kořistí a vítaným zpestřením potravy. Pokud se uvádí, že jsou dania houfové rybky (podobně jako také jiné druhy, např. tetry), neznamená to, že se budou zdržovat neustále v jednom hejnu a proplouvat nádrží vždy spolu pohromadě. V omezeném prostoru akvária se vždy rozptýlí po celé nádrži a do hejna se shlukují jenom při vyrušení. Ve větším počtu kusů se ale určitě vždy cítí mnohem lépe než pokud se chová jen několik málo osamocených jedinců.

Crossocheilus oblongus - parmička černopruhá (syn. Epalzeorhynchus siamensis, Crossocheilus siamensis)

 • Velikost: 14 cm
 • Původ: Asie (Thajsko, Sumatra, Borneo, Malajsie)
 • Voda: pH: 6,5-8,0 ; tvrdost: 5-20 °dGH ; teplota: 22-26 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava, řasy
 • Velmi dobrý likvidátor řas v akváriu. V krátké době dokáže spolehlivě zlikvidovat porosty nejen zelených řas, ale poradí si i s ruduchami a tzv. štětičkovými řasami, kterých si jiné ryby, požírající řasy, nevšímají. V případě nedostatku řas či rostlinné potravy, bohužel dokáže okusovat mnohé druhy rostlin a to i ty s poměrně tuhými listy (Vallisneria, Egeria, Najas, ale i mech Vesicularia). Od velmi podobné parmičky krásnoploutvé se liší bezbarvými, průsvitnými ploutvemi a tmavým pruhem táhnoucím se od špičky hlavy až ke konci ocasní ploutve. Je to jinak odolná a mírumilovná rybka, vyžadující prostornou nádrž. Parmička černopruhá (Crossocheilus oblongus) se dříve označovala jako Crossocheilus siamensis, což je jiný druh.

Epalzeorhynchos frenatum - parmička červenoploutvá (syn. Labeo frenatus)

 • Velikost: 15 cm
 • Původ: Asie (Čína, Thajsko, Kambodža)
 • Voda: pH: 6,0-7,5 ; tvrdost: 5-12 °dGH ; teplota: 22-27 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava
 • Také poměrně účinná ryba v boji proti zeleným řasám, i když nebývá mezi ryby požírající řasy často zařazována. Uvádí se, že je nesnášenlivá k příslušníkům vlastního druhu. Pokud se však chová v dostatečně velké nádrži, kde si jednotlivé ryby vytvoří svá teritoria, je chov bezproblémový. Pouze občas se tyto elegantní ryby mezi sebou neškodně pošťuchují, případně výjimečně, opět ale bez následků, proženou velikostně srovnatelně velké podobné druhy parmiček. Poměrně často je také nabízena albinotická forma.

Epalzeorhynchos kalopterus - parmička krásnoploutvá

 • Velikost: 14 cm
 • Původ: Sumatra, Borneo, Thajsko
 • Voda: pH: 6,5-8,0 ; tvrdost: 5-20 °dGH ; teplota: 22-26 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava
 • Často bývá v akvaristikách zaměňována s výše uvedenou a velmi podobnou parmičkou černopruhou (Crossocheilus oblongus). Rozlišovacím znakem je tmavý pruh táhnoucí se středem těla, která má nahoře lemovaný nažloutlým proužkem. Tato parmička má také tmavěji, pestřeji vybarvené ploutve, s bílými konečky (odtud český název krásnoploutvá). Uvádí se opět jako dobrý pomocník v boji proti řasám, ale na rozdíl od parmičky siamské není v tomto směru tak aktivní a úspěšná.

Garra cambodgiensis - parmička (gara) kambodžská (syn. Epalzeorhynchos sp.)

 • Velikost: 14 cm
 • Původ: jihovýchodní Asie (Kambodža, Laos, Malajsie, Thajsko)
 • Voda: pH: 6,5-8,0 ; tvrdost: 5-20 °dGH ; teplota: 20-26 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec-umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava
 • V prodejnách můžete ještě narazit na další parmičku, která je dosti podobná parmičce krásnoploutvé a černopruhé, takže jsou často tyto tři druhy nabízeny pod chybnými názvy. Tato parmička má podélný tmavý pruh zbarven světleji, přičemž končí již na kořenu ocasní ploutve, do které nezasahuje. Její ploutve jsou bezbarvé, u dospělých jedinců s mírným nádechem do šedožluté barvy. Oblast kolem úst je u starých rybek zespodu načervenalá. Na likvidaci řas se podílí pouze sporadicky. Ryby jsou částečně nesnášenlivé k jedincům svého druhu případně i k jiným vzhledově podobným parmičkám.
  Rozdíly mezi těmito třemi velmi podobnými a často navzájem zaměňovanými druhy najdete na této stránce www.aquatic-gardeners.org, případně také zde www.akvanet.cz. Parmička černopruhá (Crossocheilus oblongus) se dříve označovala jako Crossocheilus siamensis, což je jiný druh.

Puntius conchonius - parmička nádherná

 • Velikost: 6 cm
 • Původ: Asie (Indie, Bengál)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 18-25 °C
 • Nádrž: středně velká - velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava
 • Nenáročná, temperamentní akvarijní rybka, mírumilovná, vhodná pro začátečníky. Dobře se adaptuje i na nižší teploty, kdy je pak mnohem pestřeji vybarvená. Dlouhodobě vysoké teploty vody, při kterých jsou ryby sice čilejší, jim ale příliš neprospívají. Samečky rozpoznáme podle sytě černých konečků hřbetních a břišních ploutví, jsou oranžovočerveně zbarvení, zatímco samičky jsou šedozeleně stříbřité až zlatavé. Existuje také velmi běžná závojová forma tohoto druhu.

Puntius nigrofasciatus - parmička purpurová

 • Velikost: 6 cm
 • Původ: Asie (Srí Lanka)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-20 °dGH ; teplota: 20-26 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava
 • Samečci této parmičky jsou nádherně vybarvení a to nejenom v době tření, ale také při námluvách a vzájemných honičkách. Jejich tělo je i s ploutvemi téměř jednolitě tmavě černé se stříbřitě lesklými okraji šupin, v přední části je načervenalé a hlava je purpurová. Jinak jsou zřetelné tři příčné tmavé pruhy s neostrými okraji. Samička je menší, méně pestřeji vybarvená, ploutve má černé jen z části. Akvárium má být dobře zarostlé, přistíněné místy plovoucími rostlinami. Rybky jsou mírumilovné, společenské, velmi živé, dobře se cítí v houfu.

Puntius oligolepis - parmička perleťová (syn. Capoeta, Barbus oligolepis)

 • Velikost: 5 cm
 • Původ: Asie (Sumatra, Indonésie)
 • Voda: pH: 5,8-7,5 ; tvrdost: 2-15 °dGH ; teplota: 20-26 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení, rostlinná potrava
 • Tato méně častěji nabízená parmička je oproti ostatním příbuzným druhům v obchodech často přehlížena, neboť její kouzelné drahokamové zbarvení se projeví až v dospělosti v klidných podmínkách domácího akvária. Jsou to mírumilovné, společenské, hejnové rybky. Samečci dorůstají o něco větší velikosti než samičky, v době tření jsou zbarveni s nádechem fialovočervené až zelenkavé barvy s načervenalými, černě lemovanými ploutvemi. Samičky jsou zelenohnědé s menšími tmavšími skvrnkami.

Puntius padamya - parmička z Oděsy (syn. Puntius sp. Odessa)

 • Velikost: 6 cm
 • Původ: Asie (Barma)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 20-25 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
 • Výskyt této rybky ve volné přírodě nebyl donedávna znám. Poprvé se objevila v Oděse (odtud její název) v 70. letech minulého století, kam se dostala z jižní Asie. Teprve v roce 2003 se podařilo najít lokalitu jejího výskytu v Barmě. Původ nynějšího vědeckého názvu padamya je z barmského slova označujícího červenou barvu. Je to nenáročná, společenská rybka. Samečci mají černě skvrnitou hřbetní ploutev a jsou překrásně červenavě zbarvení.

Puntius pentazona - parmička pětipruhá (syn. Barbus, Puntius pentazona)

 • Velikost: 5 cm
 • Původ: Asie (Sumatra, Singapur, Indonésie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-15 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
 • V akvaristických prodejnách se objevuje vzácněji. Je to klidná, poměrně málo čilá rybka, ve společném akváriu ji chovejme jedině spolu s jinými klidnými rybkami, jinak bude bázlivá a lekavá. Je nutná častá výměna vody za čerstvou. Samečky rozpoznáme podle červeněji zbarvených ploutví. Akvárium je nutné dobře osázet rostlinami a mít v něm tmavé dno, kde pak lépe vyniknou barvy těchto rybek.

Puntius semifasciolatus "schuberti" - parmička zlatá

 • Velikost: 7 cm
 • Původ: Asie (jižní Čína)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 20-26 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
 • Jedná se o chovatelskou formu, od které je původním druhem parmička zelená (olivová) Puntius semifasciolatus, která je o něco větší, robustnější a světleji vybarvená. Obě dvě formy se spolu navzájem kříží. Tato rybka bývá také označována jako Puntius sachsii. Je známo mnoho různě zbarvených typů, od jedinců se zelenkavým či červenavým břichem, dále více nebo méně skvrnité formy, až po čistě zlaté. Jinak je to nenáročná, mírumilovná, klidná rybka, při vyšších teplotách čilejší a neposedná. V nádrži se zdržuje převážně ve spodní části a u dna, které neustále prohledává.

Puntius tetrazona - parmička čtyřpruhá (syn. Barbus, Capoeta tetrazona)

 • Velikost: 6 cm
 • Původ: Asie (Thajsko, Sumatra, Borneo)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 20-26 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
 • Dle nejnovějších odborných informací se skutečná Puntius tetrazona v akváriích pravděpodobně nikdy nechovala, ani nebyla z přírody importována a tato akvaristům tak dobře známá rybka patří ve skutečnosti ke druhu Puntius anchisporus. Ať už je tomu tak či onak, uvádím prozatím stávající původní zaběhnutý název. V prodejnách se objevují také uměle vyšlechtěné formy této parmičky - nazelenalá tzv. parmička mechová i do červena zbarvená albinotická forma, které jsou částečně choulostivější a teplomilnější než původní forma. Je to velmi čilá rybka, kterou je nezbytné chovat v hejnu o větším počtu kusů. S oblibou zaujímá v klidu polohu hlavou dolů. Nesnáší starou, pravidelně částečně nevyměňovanou vodu, kde pak trpí a často bez příznaků hyne. Rybky jsou citlivé na zvýšené hodnoty dusitanů - nehodí se do čerstvě založených nádrží. Samečky rozpoznáme podle více červeně na tlamce a ploutvích. V literatuře často uváděná schopnost okusovat zejména dlouhoploutvým rybám ploutve (skaláry, čichavci) je pověrou či mýtem, platným jen částečně. Při mých pozorováních velmi, ale velmi výjimečně tyto parmičky, ale také i některé další druhy rodu Puntius (parmička nádherná, purpurová) občas chytí, snad jen ze zvědavosti, dlouhé konečky ploutví skalár, avšak o nějakém záměrném okusování se nedá mluvit. Podmínkou pro to, aby si rybky všímaly především sami sebe a pořádaly divoké vzájemné honičky, je chov v počtu alespoň 7-8 kusů i více.
  Připouštím, že může mít někdo i jiné zkušenosti či názor. Chování rybek jakéhokoliv druhu může být velmi rozdílné, závislé na podmínkách v akváriu, způsobu výživy, druhu krmení i na vlastnostech různých populací a odchovů.

Puntius titteya - parmička duhová (syn. Barbus, Capoeta titteya)

 • Velikost: 5 cm
 • Původ: Asie (Srí Lanka)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 22-27 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
 • Tato parmička s nízkým tělem a jedním párem vousků na tlamce je v akváriu na rozdíl od jiných, živějších parmiček, poměrně plachá. Samečci jsou nádherně červenofialoví, samičky jsou nenápadněji zbarvené s tmavým podélným proužkem. Vyhovuje jim chov v páru, při větším počtu si vyhledávají v nádrži vlastní teritoria, samečci si navzájem imponují a neškodně spolu bojují. Akvárium musí být dostatečně zarostlé rostlinami se stinnými úkryty. Jinak je to nenáročná, mírumilovná rybka, zdržující se převážně ve spodní části nádrže.

Trigonostigma heteromorpha - razbora klínoskvrnná (syn. Rasbora heteromorpha)

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: Asie (Thajsko, Sumatra, Indonésie)
 • Voda: pH: 5,0-7,0 ; tvrdost: 5-12 °dGH ; teplota: 22-25 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
 • Nejznámější a nejběžněji nabízená rybka z jinak velmi početné skupiny razbor. Je pro ni charakteristické poměrně vysoké tělo, v zadní části s modročernou klínovitou skvrnou, která je u samečků výrazněji protažena do špičky dolů až k břichu. Tuto rybku chovejme vždy v počtu více kusů ve společnosti klidných a menších rybek. Nejlépe vynikne v nepříliš prosvětlené nádrži s kryptokorynami a tmavším dnem.

Tanichthys albonubes - kardinálka čínská

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: Asie (jižní Čína)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 18-22 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmení
 • Klidná, společenská, mírumilovná rybka, vhodná pro začínající akvaristy, nenáročná na výběr potravy. Snáší i nižší teploty vody, ovšem dlouhodobě vysoké teploty nad 24°C jí neprospívají. Tvarem těla je podobná daniím, a také ji vyhovuje společný chov většího počtu jedinců pohromadě. Byly vyšlechtěny závojové a zlatohřbeté formy.


Trnobřiché ryby - Characidae, Alestidae, Lebiasinidae

Characidy jsou oblíbené, nenáročné, hejnové akvarijní ryby původem z jižní a střední Ameriky nebo Afriky (africké tetry z čeledi Alestidae). Jedná se převážně o drobné, výrazně zbarvené rybky, které si vždy pořizujeme v počtu několika kusů (min. 6-7 ks, lépe i více). Spokojí se s jakoukoliv potravou a zdržují se většinou ve středních částech vodního sloupce. Jejich typickým znakem je malá tuková ploutvička na hřbetě a v čelistech se jim skrývají drobné zoubky. Samečci mají na paprscích řitní ploutve droboučké trny (odtud označení čeledi trnobřiší), za které se občas při přelovování zachytí v síťce. Rybku pak násilím nevytahujeme, ale ponecháme ji volně ve vodě, kde se postupně sama dokáže vyprostit. Samičky jsou na rozdíl od samečků plnější v břišní partii, případně mají jinak tvarované ploutve, odlišné zbarvení nebo i velikost. Některé druhy teter vyžadují dostatek rostlinné potravy, takže pak v akváriu pak často okusují a požírají vodní rostliny (např. tetra kosočtverečná Hyphessobrycon anisitsi - syn. Hemigrammus caudovittatus, dorůstající velikosti až 8 cm, případně i jiné druhy).

Aphyocharax anisitsi - tetra červenoploutvá

 • Velikost: 5,5 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie, Paraguay, Argentina)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-30 °dGH ; teplota: 18-28 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
 • Jsou to nenáročné, snášenlivé, hbité rybky, žijící v houfu a vyžadující dostatek místa k rozplavání. Sameček je štíhlejší, intenzivněji vybarvený. Při přelovování mohou uvíznout v síťce za malý, pouhým okem neviditelný, háček na řitní ploutvi. Jejich zabarvení vynikne hlavně při tření nebo při dopadu slunečních paprsků. Uvádí se, že se v akváriu dožívají 3-5 let.

Boehlkea fredcochui - tetra modrá

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-15 °dGH ; teplota: 22-26 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
 • V akvaristikách se objevuje výjimečně a bývá docela přehlížena, neboť rybky jsou z neustálého vyrušování stresované a ztrácí své skutečné vybarvení. Jemně modravé až fialové zabarvení se stříbřitě modrým podélným pásem se objevuje, pokud tuto tetru, náročnou na čistotu vody, chováme při slabším osvětlení a v akváriu přistíněném plovoucími rostlinami. Sameček má výraznější kovově modrý pás a bíle lemované konečky ploutví. Je to živá, hejnová tetra, která může občas ve společné nádrži prohánět ostatní menší druhy rybek.

Copella arnoldi - tetra stříkavá

 • Velikost: 7 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-15 °dGH ; teplota: 23-28 °C
 • Nádrž středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Snadno chovatelná, klidná, nenáročná tetra, s podlouhlým, kulatým tělem, patřící do čeledi Lebiasinidae - štíhlotělovití. Chov se doporučuje v hejnu, kde převažují samice, v dobře přikryté nádrži, neboť výborně skáčou. Samečci jsou větší, pestřejší, s delšími ploutvemi. Velmi zajímavé je jejich rozmnožování a péče o jikry. Tyto tetry vyskakují při tření nad hladinu a lepí jikry na spodní stranu listů rostlin nahnutých nad hladinou (v akváriu i na krycí sklo např. v místě, kde je položený tmavý předmět). Sameček se pak o jikry stará, ostřikuje je občas vodou pomocí ocasní ploutve. Posléze se líhne plůdek, který odpadává do vody.

Corynopoma riisei - tetra velkoploutvá

 • Velikost: 7 cm
 • Původ: jižní Amerika (Kolumbie, Venezuela)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-25 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká - velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Velmi zajímavé společenské, čilé, mírumilovné rybky. Vyžadují dobře osázené a prosvětlené akvárium. Samečci jsou větší než samičky, mají značně delší ploutve, s prodlouženým paprskem dolního laloku ocasní ploutve. Zajímavý je u samců zadní okraj žaberního víčka, který je prodloužený v tenký dlouhý odchlípitelný lalok, na konci rozšířený a sahající až k řitní ploutvi. Neobvyklé je také rozmnožování. Při poutavém páření dochází k vnitřnímu oplození jiker v těle samičky, která je později klade i několikrát za sebou již bez přítomnosti samečka. Objevuje se také xantorická forma s narůžovělou barvou.

Gymnocorymbus ternetzi - tetra černá

 • Velikost: 5,5 cm
 • Původ: jižní Amerika (jižní Brazílie, Argentina, Bolívie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 20-26 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Vysokotělá characida, nenáročná, klidná, mírumilovná, s jednoduchým chovem i pro začátečníky. Mladé a středně velké rybky upoutají svojí nápadně velkou černou řitní ploutví a tmavou zadní polovinou těla. Jak ryby stárnou, zabarvení ubývá na intenzitě, především samice jsou pak jenom šedé. Sameček je menší a má břišní dutinu rovnou, samička zaoblenou. Jsou známy také prošlechtěné závojové a albinotické formy této tetry.

Hasemania nana - tetra měděná

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: jižní Amerika (jihovýchodní Brazílie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Velmi čilá, nenáročná rybka, vyžadující zarostlé akvárium s úkryty i s dostatkem volného prostoru. Samečci jsou nádherně měděně až skořicově zabarvení, samičky jsou vybledlejší, žlutavě zbarvené. Tuková ploutvička, charakteristická u jiných teter, chybí. Zejména samečci divoce prohání jak samičky, tak občas i jiné drobnější rybky. Chovejme je proto ve společném akváriu vždy ve větším počtu, aby se jejich aktivita zaměřovala pouze na jedince svého druhu.

Hemigrammus erythrozonus - tetra žhavá

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: jižní Amerika (Guayana)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-15 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
 • Jedna z nejkrásnějších teter, nenáročná na vodu i potravu. Ve společné nádrži ji chováme v hejnu spolu s menšími druhy rybek. Její barvy nejvíce vyniknou nad tmavým dnem, při slabším osvětlení, rozptýleném plovoucími rostlinami. Sameček je štíhlejší, samička plnější v bříšku.

Hemigrammus rhodostomus - tetra červenoústá

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie)
 • Voda: pH: 5,5-7,0 ; tvrdost: 5-12 °dGH ; teplota: 23-26 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Jsou to rybky mírumilovné, typicky hejnové, zpočátku spíše plaché, poměrné nenáročné. Oblíbené jsou díky krásné červeni jejich úst a hlavy spolu s černobílým vybarvením ocasní ploutve. Pohlavní rozdíly jsou málo patrné, sameček je mírně štíhlejší.
  Uvádí se, že se spíše častěji v našich nádržích chová velmi podobná tetra Bleherova Hemigrammus bleheri, která má stejné nároky na chov a je odlišitelná podle více rozšířeného červeného zabarvení hlavy, přecházejícího dále za skřele až do přední části těla. Tyto dva druhy, stejně jako třetí jim podobná tetra červenohlavá Petitella georgiae, se navzájem často zaměňují.

Hyphessobrycon eques - tetra krvavá (rudá) (syn. H. callistus, H. serpae)

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie, Paraguay)
 • Voda: pH: 5,0-8,0 ; tvrdost: 5-25 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Nádherně jasně červená až cihlově červená tetra, vyskytující se v mnoha varietách a v nejrůznějších tónech červené barvy, na boku těla za hlavou s různě velkými příčnými černými skvrnami. Je to mírumilovná hejnová ryba, platí pro ní nutnost chovu ve skupince více kusů, kdy jsou rybky čilé a všímavé jen vůči sobě navzájem. Vyhledávají rády úkryty mezi vodními rostlinami, kde postávají hlavou šikmo dolů. Sameček je štíhlejší, sytěji vybarvený.

Hyphessobrycon flammeus - tetra červená

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie, okolí Rio de Janeiro)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-25 °dGH ; teplota: 20-28 °C
 • Nádrž: malá-středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Velmi nenáročná, mírumilovná, odolná, hejnová rybka, vhodná pro začátečníky. Doporučuje se, jako u jiných teter, chov alespoň 6-8 kusů, kdy se pak rybky zabývají sami sebou. Při chovu méně jednotlivců jsou pak hašteřivé a obsazují teritoria. Tmavé dno a rostliny na hladině zvýrazňují jejich barvy. Dvě souběžné příčné černé skvrny za skřelemi se ve stáří téměř ztrácí. Sameček je štíhlejší, menší, řitní ploutev má po celé délce černě lemovanou.

Hyphessobrycon herbertaxelrodi - neonka černá

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie)
 • Voda: pH: 5,5-7,5 ; tvrdost: 5-15 °dGH ; teplota: 22-27 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Čilá, mírumilovná rybka, zdržující se ráda v hejnu ve volných prostorách v hustě osázeném akváriu, které nesmí být příliš prosvětlené. Obývá převážně střední a horní vrstvy vody. Její barvy nejvíce vyniknou v kontrastu s tmavým dnem. Rybka má svůj český název podle třpytivého žlutozeleného pruhu táhnoucího se středem těla, dole lemovaného širším modročerným pruhem. Sameček je štíhlejší než samička, která je plnější v bříšku.

Hyphessobrycon megalopterus - fantom černý (tetra fantomová) (syn. Megalamphodus megalopterus)

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie)
 • Voda: pH: 6,0-7,5 ; tvrdost: 5-19°; teplota: 20-26 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Jsou to společenské, mírumilovné, hravé hejnové rybky a nechováme je proto samostatně, neboť se pak stávají plachými. Péče o ně je jednoduchá. Samečci jsou nápadní svými velkými černými hřbetními a řitními ploutvemi, které při námluvách doširoka rozevírají.

Hyphessobrycon pulchripinnis - tetra citrónová

 • Velikost: 5 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie)
 • Voda: pH: 5,5-8,0 ; tvrdost: 5-25 °dGH ; teplota: 20-28 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Je to nenáročná, společenská, hejnová rybka, s téměř průhledným tělem a nažloutlým stříbřitým leskem. Nápadné je zabarvení řitní ploutve se sytě žlutou a černou barvou. Sameček je štíhlejší s výraznější kresbou na řitní ploutvi. Tyto tetry nejvíce vyniknou v hustě osázené, slabě osvětlené nádrži, s tmavým pozadím a dnem.

Hyphessobrycon rosaceus - tetra ozdobná (syn. Hyphessobrycon ornatus, H. bentosi)

 • Velikost: 4,5 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie, Guayana)
 • Voda: pH: 6,0-7,5 ; tvrdost: 5-20 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, nutností je mražené, živé krmivo
 • Jedna z nejkrásněji zbarvených tetrovitých ryb. Mírumilovná, nenáročná, klidná, odolná, dlouhověká rybka. Při chovu je však nezbytností udržování dobré kvality vody a podávání živé potravy. Červený odstín těla vynikne ve světle utlumeném plovoucími rostlinami a nad tmavým dnem. Samečci nás zaujmou při jejich vzájemném předvádění se svou dlouze, špičatě protaženou hřbetní ploutví.

Hyphessobrycon scholzei - tetra černopruhá

 • Velikost: 4-5 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie, Paraguay)
 • Voda: pH: 6,8-8,0 ; tvrdost: 5-25°; teplota: 20-28 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Mírumilovná, čilá, hejnová rybka, bez speciálních nároků na vodu či potravu. Stejně jako některé jiné tetry může podle nálady občas okusovat rostliny. Dříve byla častěji chovaná než v současnosti, ale díky svému méně nápadnému vzhledu se mezi akvaristy vyskytuje nyní už jenom zřídka.

Hyphessobrycon sweglesi - fantom červený (syn. Megalamphodus sweglesi)

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie, Kolumbie)
 • Voda: pH: 6,0-7,5 ; tvrdost: 5-19°; teplota: 20-26 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Velmi krásná, mírumilovná, hejnová rybka, v dobře udržovaném a čistém akváriu je nenáročná. Pozor, strádá ve staré, pravidelně neobměňované vodě. Chováme ji ve společném akváriu s klidnými, přiměřeně velkými rybami. Samci si často imponují s rozepjatými ploutvemi podobně jakou fantoma černého, aniž by spolu bojovali a ubližovali si. Na rozdíl od samiček mají samci srpovitě protaženou hřbetní ploutev.

Inpaichthys kerri - tetra královská

 • Velikost 5 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-15°; teplota: 24-27 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Mírumilovná, společenská, čilá tetra. Vyžaduje dobrou kvalitu vody s minimem dusitanů. Nevhodná do čerstvé nádrže. Akvárium by mělo být bohatě osázené, s tlumeným osvětlením. Mladé rybky jsou nenápadně zbarvené, v dospělosti mají samci po těle výrazně modrý lesk. Tuková ploutvička je modrá, u samic červenavá. Samičky jsou zbarvené žluto až červenohnědě s výrazným širokým tmavým podélným pruhem přes celé tělo.

Moenkhausia pittieri - tetra diamantová

 • Velikost: 6 cm
 • Původ: jižní Amerika (Venezuela)
 • Voda: pH: 6,0-7,5 ; tvrdost: 5-19°; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká - velká
 • Potrava: všežravec - zejména živé krmivo, případně mražené, méně umělá krmiva
 • Společenská, houfová rybka, vyžadující vydatné krmení živou potravou, kterou lze nahradit mraženou. Mladé rybky mají prosté, světle modravé zbarvení a teprve až v dospělosti vynikne, hlavně v přítmí a nad tmavým dnem, jejich diamantově perleťový lesk šupin. Samečci mají dlouze protažené hřbetní a řitní ploutve.

Moenkhausia sanctaefilomenae - tetra paraguayská

 • Velikost: 7 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie, Paraguay)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19°; teplota: 20-26 °C
 • Nádrž: středně velká - velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Nenáročná, odolná, mírumilovná rybka, u které se však málokdy uvádí její obliba v občasném okusování jemnolistých rostlin. Přistihnout je při této jejich činnosti je však velmi obtížné. Je pro ni charakteristická nápadně červeně svítící duhovka oka a krátký černý svislý pruh na ocasní ploutvi. Dospělí samečci jsou menší a štíhlejší, samičky plnější v bříšku.

Nannostomus beckfordi - drobnoústka pruhovaná

 • Velikost: 6 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie, Guayana)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19°; teplota: 24-26 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - nutná drobná živá potrava, případně mražená, méně umělé krmivo
 • Nejčastěji chovaná drobnoústka, patřící do tetrám příbuzné čeledi Lebiasinidae - štíhlotělovití. Mírumilovná, společenská rybka, vyžadující dostatek drobné živé potravy, přizpůsobené velikosti její malé tlamky. Daří se jí nejlépe při samostatném chovu ve větším houfu, případně ve společné nádrži s klidnými, mírumilovnými, drobnými rybkami. Pečlivě dbáme na čistotu vody a udržujeme nízký obsah dusíkatých látek pravidelnou výměnou její části. Mají zajímavý třepotavý způsob plavání, kdy nehnutelně vydrží stát na jednom místě, přičemž nepostřehnutelně velmi rychle třepotají prsními ploutvemi. Samečci jsou štíhlejší, mají krvavě červenavou řitní a ocasní ploutev a často předvádí zajímavý rituál vzájemného imponování. Drobnoústky mají odlišné zbarvení v noci, kdy se podélný tmavý pás změní na dvě velké tmavé skvrny.

Nematobrycon palmeri - tetra císařská

 • Velikost: 6 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie, Paraguay, Kolumbie)
 • Voda: pH: 5,0-7,5 ; tvrdost: 5-15°; teplota: 22-27 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
 • Elegantní, společenská, čilá, nenáročná tetra, která své zbarvení nejvíce ukáže v akváriu s přítmím, vytvořeném plovoucími rostlinami. Samečci si vytváří teritoria, o které spolu neustále bojují. Nejsilnější sameček pak vede skupinku několika samic. Proto si pokud možno pořizujeme vždy více samiček než samců. Samečky rozpoznáme podle protažené hřbetní a řitní ploutve, kdy mají trojlaločně členitou ocasní ploutev s prodlouženými paprsky.

Paracheirodon axelrodi - neonka červená (syn. Cheirodon axelrodi)

 • Velikost: 4,5 cm
 • Původ: jižní Amerika
 • Voda: pH: 4,0-7,0 ; tvrdost: 5-12 °dGH ; teplota: 22-27 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
 • Jedna z nejkrásnějších akvarijních ryb. Mírumilovná, v akváriu se zdržuje převážně v hejnu. Modrozelený třpytivě zářivý pruh, táhnoucí se po celém těle, je širší než u neonky obecné, a zespodu je lemován širokým, nádherně červeným pruhem v délce od skřelí až k ocasu. Samička je jen neznatelně plnější v bříšku než sameček. V nádrži, kde je chováme, by mělo být světlo utlumené plovoucími rostlinami. Chov je bezproblémový za předpokladu pravidelné výměny části vody a při udržování nízké hladiny dusitanů a dusičnanů. Z toho důvodu se příliš nehodí do nově založených akvárií.

Paracheirodon innesi - neonka obecná

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: jižní Amerika (Peru, Kolumbie, Brazílie)
 • Voda: pH: 6,0-7,5 ; tvrdost: 5-15 °dGH ; teplota: 20-26 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
 • Jedna z nejoblíbenějších akvarijních rybek, velmi odolná, nenáročná, vyžadující společnost více jedinců svého druhu. Chovejme je tedy v počtu minimálně 8-10 kusů. Samičky jsou zavalitější a mají podélný zářivě modrý pruh zalomený, zatímco u samečků je rovný. Neonky nejlépe vyniknou v prostředí s tmavším dnem, nepříliš silným osvětlením a v nádrži přistíněné plovoucími rostlinami.

Petitella georgiae - tetra červenohlavá

 • Velikost: 6 cm
 • Původ: jižní Amerika (Peru)
 • Voda: pH: 6,0-7,0 ; tvrdost: 5-12 °dGH ; teplota: 22-26 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Oblíbené tetry, nenáročné a mírumilovné, které upoutají krásnou červení hlavy i pruhovaným vybarvením ocasní ploutve. Jsou však choulostivé a citlivé na vyšší hladinu dusitanů a dusičnanů. Sameček je štíhlejší, samička je mnohem větší. Od jí podobných teter rodu Hemigrammus, které mají dvě řady zubů, se tyto odlišují pouze jednou řadou zubů, což však pouhým pohledem nerozeznáme. Odlišit se dají podle podélného tmavého proužku táhnoucího se od středu těla k ocasu, který je zpravidla mírně širší a tmavší, a také jsou znatelně širší tmavé černé pruhy na ocasní ploutvi. Hlava je červeně zbarvená pouze v malé přední části až k očím.

Phenacogrammus interruptus - tetra konžská (syn. Micralestes interruptus)

 • Velikost: 10 cm
 • Původ: Afrika (Kongo)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 23-26 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - dostatek živého či mraženého krmiva, hmyz, doplňkem umělé krmivo
 • Nádherná, majestátní tetra z čeledi Alestidae (africké tetry), která hýří při dopadajícím tlumeném světle všemi duhovými barvami. Ráda žije v houfu, ve kterém je klidnější, jinak může být plachá a lekavá. Stává se, že příležitostně okusuje jemnolisté rostliny. Vyžaduje prostorné, nepříliš hustě osázené akvárium, s dostatkem místa pro plavání. Sameček je mnohem větší, má značně protaženou hřbetní ploutev a prodloužené střední paprsky ocasní ploutve.

Prionobrama filigera - tetra vláknoploutvá (skleněná)

 • Velikost: 5 cm
 • Původ: jižní Amerika (povodí Amazonky)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-25 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká, podlouhlá
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
 • Tvarem těla i třepotavým způsobem plavání vzdáleně připomíná sumečky průsvitné Kryptopterus bicirrhis. Je to mírumilovná, společenská, odolná, hejnová rybka, obývající střední a horní část akvária. Pohlaví je jednoznačně rozlišitelné, neboť samečci mají nízké tělo, zatímco samičky jsou oproti nim téměř dvojnásobně vysoké.

Pristella maxillaris - tetra průsvitná

 • Velikost: 4,5 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie, Guayana)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-25 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
 • Ideální rybka pro začátečníky do společného akvária, je mírumilovná, věčně čilá. V přesvětlené nádrži bývá plachá a bledě vybarvená. Chováme ji proto ve více exemplářích s klidnými druhy ryb v dobře osázeném akváriu, zastíněném místy plovoucími rostlinami. Sameček je menší a štíhlejší, v prosvítajícím těle má viditelný zašpičatělý plynový měchýř, který je u samičky zakulacený.

Thayeria boehlkei - tetra křivopruhá

 • Velikost: 6 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká - velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Bývá lidově nazývána jako "hokejka", podle charakteristického sytě černého pruhu táhnoucího se od skřelí až do ocasní ploutve, kde je u jejího kořene zahnutý směrem dolů. Jsou to mírumilovné, společenské, hejnové rybky. Při vyrušení výborně skáčou, tudíž jsou proto na nádrži nutná těsná krycí skla. Rybka plave normálně, pouze v klidu zaujímá postoj hlavou nahoru. Pravidelnou výměnou udržujeme vysokou čistotu vody, neboť rybky jsou citlivé na zvýšené množství dusíkatých látek. Pohlaví je obtížně rozlišitelné, pouze v době tření je samička plnější v břišní části těla.


Živorodky - Poeciliidae

Živorodky jsou ryby, u kterých dochází k vnitřnímu oplození jiker a následnému vývoji zárodků uvnitř těla samičky, která pak rodí živé mladé rybky. Samečci mají řitní ploutev přeměněnou v tzv. gonopodium, s jehož pomocí dochází k oplodnění jiker uvnitř těla samičky. Samičky mají řitní ploutev klasického tvaru, dorůstají o něco větších velikostí než samečci a mají jinak tvarovanou hřbetní nebo ocasní ploutev. Jsou to všežravé, nenáročné rybky, vyžadující také dostatek rostlinné potravy. Necítí se dobře a dlouhodobě jim nevyhovuje chov v příliš měkké a kyselé vodě. Domovem živorodek je střední a jižní Amerika i přilehlé ostrovy. S původními druhy živorodek se však v akváriích většinou již nesetkáme, zato byla od některých druhů vyšlechtěna celá řada nejrůznějších barevných a tvarových forem.
U všech chovných forem plat, mečovek či pavích oček je nutné při cílevědomém odchovu jednotlivé variety důsledně oddělovat. Živorodky se totiž odchovávají téměř "samy" a o nestandardní křížence různých forem není u prodejců žádný zájem, takže je pak dosti obtížné takovéto odchovy vůbec prodat. Snad jen chovatelé velkých a dravých ryb si tyto mohou vzít jako "krmivo" pro své ryby. Vyšlechtit jinak čistokrevnou stálou formu vyžaduje dlouholetou, trpělivou a náročnou práci.

Girardinus metallicus - živorodka lesklá

 • Velikost: 5 cm sameček, 8 cm samička
 • Původ: střední Amerika, Kuba
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 9-19 °dGH ; teplota: 22-25 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo, rostlinná potrava
 • Tato živorodka není nijak nápadně zbarvená, její boky se pouze stříbřitě až mosazně lesknou, takže je akvaristy většinou přehlížena a v prodejnách je velkou vzácností. V akváriu je mírumilovná, dlouhověká, péče o ní je nenáročná. Je však teplomilnější, vyhovuje jí dobře osázené a prosvětlené akvárium, které může být i na velmi slunném místě. Vyžaduje dostatek rostlinné potravy, hlavně ve formě řas. Vzhledem k délce těla velmi dlouhé a tenké gonopodium samečka je černě zabarvené.

Phalloceros caudimaculatus reticulatus - živorodka kropenatá

 • Velikost: 3,5 cm sameček, 6 cm samička
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie, Uruguay, Paraguay)
 • Voda: pH: 7,0-8,0 ; tvrdost: 9-19 °dGH ; teplota: 20-24 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo, rostlinná potrava
 • Živorodka kropenatá je poddruhem živorodky jednoskvrnné Phalloceros caudimaculatus (charakteristická pouze jedinou skvrnou uprostřed těla). Tato nenáročná, mírumilovná rybka se nesmí dlouhodobě chovat při příliš vysokých teplotách vody. Postačí jí pouze běžná pokojová teplota a hodí se k ní menší mírumilovní společníci. Akvárium hustě osázíme mnoha rostlinami, mezi kterými může vylíhlý plůdek najít úkryty před kanibalskými rodiči.

Poecilia reticulata - živorodka duhová (paví očko, gupka) - foto: samička

 • Velikost: 3,5-5 cm
 • Původ: jižní Amerika
 • Voda: pH: 7,0-8,0 ; tvrdost: 9-19 °dGH ; teplota: 18-28 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
 • Co napsat k této jednoznačně nejznámější akvarijní rybce, se kterou jen málokterý z akvaristů nezačínal? Samečci udivují svou mnohotvárností ploutví i barevnými odstíny a kresbami. Dle tvaru hřbetních a ocasních ploutví se rozlišuje několik chovných forem - kruh, jehla, plamének, rýč, lyra, horní mečík, dolní mečík, vlajka, šerpa, vějíř, triangl - které jsou i mezinárodně uznávanými standardy na pořádaných soutěžních výstavách.
  Paví očka můžeme chovat i v malém akváriu spolu s jinými drobnými mírumilovnými rybkami. Chov i odchov jsou jednoduché. Březí samičku snadno rozpoznáme podle tmavé skvrny v zadní části břicha u řitního otvoru. Jedno páření vystačí pro oplození jiker v těle samice na dva, tři i více vrhů. Potěr se dá bezproblémově vykrmit jemnou umělou vločkovou potravou. Pro odchov velkých, zdravých, kvalitních jedinců je však nutný přísun jiného, hlavně drobného živého krmiva, např. žábronožky, buchanky nebo larvy komárů. Ve společné nádrži z počátku jejich častá mláďata požírají ostatní rybky, časem však ztratí o neustále nově přibývající potomky zájem a populace z několika různě odrostlých vrhů se utěšeně rozrůstá. Pro cílevědomý odchov výhradně jednoho barevného a tvarového typu je nutné pečlivě vybírat chovné exempláře. Musí se včas oddělovat samičky od samečků a rybky, které svým vybarvením a tvarem neodpovídají cílové formě, se z dalšího chovu vyřazují. Kromě trpělivosti je nutný velký počet menších akvárií. Velmi prošlechtěná paví očka jsou ale choulostivější, mají větší nároky na čistotu i kvalitu vody a bývají také náchylnější k nemocem.

Poecilia sphenops - živorodka ostrotlamá (black molla) - foto: původní forma

 • Velikost: 8 cm
 • Původ: střední a jižní Amerika
 • Voda: pH: 7,5-8,2 ; tvrdost: 11-30 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo, rostlinná potrava
 • Nejčastěji v obchodech prodávané černé či lyrovité (s protáhlými paprsky ploutví) vyšlechtěné variety této živorodky jsou velmi mírumilovné, společenské. Oproti uměle vyšlechtěným formám jiných druhů jsou relativně nenáročné a odolné, což bohužel neplatí pro různé importy z Asijských farem. Rybky vyžadují dostatek rostlinné potravy, hlavně zelených řas, které lze nahradit spařenými listy salátu, špenátu, kopřiv nebo kvalitním umělým krmivem s obsahem rostlinné složky. Mezi potěrem z jednoho vrhu bývá občas určité procento jedinců, ne zcela černých, různě tečkovaných s šedozeleným podkladem, další jsou sice celí černí, ale se zlatě lemovanými oky, u lyrovitých variet má zase část potomstva ploutve klasického tvaru. U velmi přešlechtěných forem se nadbytek černého pigmentu může projevit až děravěním ploutví. Často doporučované přidávání soli do vody (cca 1 kávová lžička na 10 l) je vhodné pouze pokud rybky chováme v měkké vodě. V obchodech se nabízí občas také zlatě, do žluta zbarvené chovatelské formy - tzv. gold molly, případně i stříbřité silver molly (může se jednat také o různé křížence živorodky velkoploutvé apod.).

Poecilia velifera - živorodka velkoploutvá

 • Velikost: 12 cm
 • Původ: střední Amerika
 • Voda: pH: 7,0-8,0 ; tvrdost: 13-19 °dGH ; teplota: 24-28 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - nutná rostlinná potrava, mražené, živé krmivo, umělé vločkové krmivo
 • Podobně jako u jiných živorodek existuje velké množství barevných forem. Jsou známy formy černé, červené, skvrnité, zlaté i albinotické. Jsou běžní také kříženci s živorodkou širokoploutvou Poecilia latipinna, přičemž lze jen obtížně rozeznat, ke kterému původnímu druhu nabízené ryby skutečně patří. Ve volné přírodě se ryby vyskytují ve sladkých i brakických vodách, z toho důvodu je v akváriu nutný chov ve tvrdé vodě, případně můžeme vodu přisolit (1-2 kávové lžičky na 10 l). Tyto živorodky jsou značně teplomilné, a také choulostivější a náročnější než běžně nabízené ostatní druhy živorodek. Pro vývin nádherně vysoké hřbetní ploutve samečků je nutný přísun velkého množství řas a rostlinné potravy, a dále také chováme rybky pokud možno v nádrži přímo ozářené sluncem. Pokud se necítí dobře, pohupují se na jednom místě se staženými ploutvemi, na což následně někdy pomáhá zvýšení teploty nebo přidání soli do vody.

Xiphophorus helleri - mečovka zelená

 • Velikost: 10 cm
 • Původ: střední Amerika
 • Voda: pH: 7,0-8,0 ; tvrdost: 9-19 °dGH ; teplota: 20-27 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo, rostlinná potrava
 • Samečci mečovek se svým typickým mečíkem, což jsou dlouze protažené paprsky v dolní části jejich ocasní ploutve, při námluvách prudce a divoce obeplouvají samičky vpřed i vzad a mečíkem se jich dotýkají. Pokud je v nádrži samečků více, navzájem spolu bojují a nejsilnější své soky zahání. Mečovky jsou jinak ale mírumilovné, společenské rybky, vyžadující dostatek rostlinné i živé potravy. Důležitá je také pravidelná výměna části vody a odkalování dna nádrže, neboť jejich výkaly silně znečisťují vodu. Jsou to vhodné rybky i pro začátečníky, ale často se zapomíná, že vyžadují dostatek prostoru - tzn. nádrž o objemu minimálně 200 litrů. V menším akváriu nedorostu do své maximální velikosti a jejich potomstvo zde zakrní. V našich nádržích najdeme opět mnoho různých chovných forem tohoto druhu - původní mečovky zelené, dále různě červené či oranžové, skvrnitě berlínské, hamburské s převahou černé, různě lyrovité a další.

Xiphophorus maculatus - plata skvrnitá

 • Velikost: 5 cm
 • Původ: střední Amerika
 • Voda: pH: 7,0-8,0 ; tvrdost: 9-19 °dGH ; teplota: 18-25 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo, rostlinná potrava
 • Plata skvrnitá se odlišuje od platy pestré zpravidla kratším, vyšším tělem, ze stran mírně zploštělým. Samečci platy skvrnité i platy pestré jsou menší, štíhlejší, ocasní ploutev je bez mečíku. Platy jsou nenáročné, vhodné pro začínající akvaristy, všežravé, prospěšný je dostatek řas a rostlinné potravy. V akváriích se běžně chová několik nejznámějších chovatelských forem a další novinky neustále vznikají. Známé jsou rudé platy korálové, plata měsíční, wagteil, kometa, tuxedo, marigold, simpson s vysokou hřbetní ploutví a další. Především velmi prošlechtěné chovné formy, často dovoz z asijských odchoven, jsou ale mnohem choulostivější a teplomilnější než rybky do našich domácích chovatelů.

Xiphophorus variatus - plata pestrá

 • Velikost: 7 cm
 • Původ: střední Amerika
 • Voda: pH: 7,0-8,0 ; tvrdost: 9-19 °dGH ; teplota: 18-25 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo, rostlinná potrava
 • Je o něco větší, s delším tělem, než výše uvedená plata skvrnitá a není ani tak rozšířená. Péče o ni je jednoduchá, dobře se cítí v hustě zarostlé nádrži. Z potravy rybkám vyhovuje dostatek řas, jejichž porosty spásají a ve kterých se nachází i různé mikroorganismy, kterými se také živí. Jejich potěr se v prvních dnech života může takto živit i bez jiné doplňující potravy. Také u této rybky existuje nepřeberné množství chovatelských forem, a to i díky tomu, že se ochotně kříží s jinými druhy rodu Xiphophorus, včetně mečovek.


Labyrintky - Osphronemidae

Labyrintky pocházejí převážně z jižní a jihovýchodní Asie. Jejich typickým znakem je pomocný dýchací orgán - labyrint, díky kterému mohou přijímat vzdušný kyslík, pro který se nadechují z hladiny. Labyrint je kostěný pár žaberních oblouků pokrytý hustě prokrvenou sliznicí, umístěný v horní části žaberní dutiny. Díky schopnosti přijímat kyslík ze vzduchu mohou tak obývat ve své domovině mělké, kalné a velmi teplé vody, s nízkým obsahem rozpuštěného kyslíku. Labyrintkám neprospívá dýchání velmi chladného vzduchu nad hladinou, s odlišnou teplotou než má voda, proto pozor např. v zimě při větrání. Běžné druhy labyrintních ryb jsou většinou nenáročné na vodu i na potravu a k ostatním rybám se chovají mírumilovně. U některých labyrintek často uváděná nesnášenlivost a rvavost je typická pouze k příslušníkům stejného druhu (např. bojovnice, rájovci či čichavci šedí). Chovné akvárium by proto mělo být dostatečně velké, dobře osazené rostlinami včetně plovoucích druhů a s dostatkem úkrytů. Samečci jsou v dospělosti výrazněji zbarvení než samičky, s protáhlejšími, delšími paprsky svých ploutví. U mnoha druhů staví samečci v době rozmnožování z bublinek vzduchu a ústního sekretu pěnové hnízdo, zapletené na hladině do plovoucích rostlin, ve kterém potom hlídají jikry i vylíhlý plůdek až do jeho rozplavání.

Betta splendens - bojovnice pestrá

 • Velikost: 6 cm
 • Původ: jihovýchodní Asie (Sumatra, Borneo, Indonésie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 22-30 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - nutné živé, mražené krmivo, méně umělé vločkové krmivo
 • Množství vyšlechtěných závojových forem této labyrintky zahrnuje barevnou škálu od albínů, přes bojovnice v barvách žluté, červené, fialové, modré, zelené až po černé, bílé i různé barevné kombinace. Samečci jsou mezi sebou velmi rvaví, nesnášenliví a jejich vzájemné souboje končí potrháním značně velkých, protažených ploutví i vykousanými kousky masa, často až také smrtí slabšího z protivníků. Chováme proto v jedné nádrži maximálně jednoho samečka vždy s několika samičkami, které jsou menší, nenápadněji zbarvené a s kratšími ploutvemi. Chovné akvárium by mělo být dobře osázené rostlinami a s množstvím úkrytů. K jiným rybkám ve společné nádrži jsou snášenlivé. Samci se při odchovu co nejdříve rozdělují po jednom do malých nádržek, tak aby na sebe vzájemně viděli. Ploutve jim pak, při neustálém vzájemném imponování a roztahování do bojového postavení, sílí a mohutní. Samečci reagují také na svůj obraz v zrcadle v domnění, že vidí potencionálního soka. V jihovýchodní Asii se dosud bojující samečci využívají k pořádání zápasů, na které se uzavírají sázky.

Colisa lalia - čichavec zakrslý

 • Velikost: 7 cm
 • Původ: Asie (Pákistán, Indie, Bangladéš)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 24-28 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, drobné živé krmivo
 • Samečci tohoto drobného čichavce jsou překrásně modročerveně příčně pruhovaní, s modravě lesklým hrdlem. Tělo je krátké, vysoké, samičky jsou nenápadně stříbřitě zbarvené jen s náznaky proužků. Jsou to oblíbené, mírumilovné rybky, avšak někdy poměrně plaché a lekavé. Ve společném akváriu je chováme pouze s klidnými, drobnými rybkami. Tito čichavci jsou dosti hákliví na jakékoliv znečištění vody a náchylní k různým nemocem. To platí o to více pro importy z asijských rybích farem. Byly vyšlechtěny také různě zbarvené formy - červená, modře neonová a zlatá.

Helostoma temmincki - čichavec líbající

 • Velikost: 15 cm Původ: jihovýchodní Asie (Thajsko, Sumatra, Indonésie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - nutná rostlinná potrava, umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Na rozdíl od jiných labyrintek nemá vláknovitě protažené břišní ploutve. V našich akváriích se většinou objevuje zlatá (xantorická) forma těchto čichavců. Původní zbarvení divoké formy je zelenavě šedé. Pohlaví je velmi obtížně rozlišitelné, dospělé samice jsou pouze nepatrně plnější v břišní části. Jejich typickým projevem je vzájemné přetahování, jakoby "líbání" vyšpulenými pysky, kdy si rybky tímto způsobem zřejmě jen vzájemně porovnávají svoji sílu. Pomocí svých mohutných širokých rtů, zevnitř osázených drobnými zoubky, spásají porosty řas, ale také bohužel poškozují a okusují rostliny. Jinak jsou to klidné, mírumilovné a nenáročné rybky, které vzhledem ke své velikosti vyžadují velkou, prostornou nádrž a společnost klidných ryb, odpovídajících jejich vzrůstu.

Macropodus opercularis - rájovec dlouhoploutvý

 • Velikost: 8 cm
 • Původ: jihovýchodní Asie (jižní Čína, Tchaj-Wan, Vietnam, Korea)
 • Voda: pH: 6,0-8,5 ; tvrdost: 5-30 °dGH ; teplota: 15-26 °C
 • Nádrž: středně velká - velká
 • Potrava: všežravec - mražená, živá potrava, umělé vločkové krmivo
 • Nejstarší a první akvarijní ryba chovaná v Evropě již od r. 1869 (Francie). Nenáročná, přizpůsobivá, odolná ryba, přijímající jakoukoliv potravu a snášející i nižší teplotu vody. Přes léto je tak možný i chov pod širým nebem v zahradním rybníčku. Při vyhladovění dokáže s úspěchem požírat ploštěnky a nezmary. Zbarvení původní formy je světle hnědé s několika modrozelenými nebo červenohnědými příčnými pruhy. Objevuje se také albinotická forma. Samičky jsou menší, světleji zbarvené, s kratšími ploutvemi, samci jsou zářivěji zbarvení, s prodlouženými paprsky ploutví. Dospělí samci jsou vůči sobě navzájem dosti agresivní a bojovní. Chováme je proto v prostorné, nepřerybněné nádrži s mnoha úkryty. Vůči ostatním rybám jsou samci výbojní pouze v době tření, kdy střeží své teritorium s plovoucím hnízdem.

Trichogaster leeri - čichavec perleťový

 • Velikost: 10 cm
 • Původ: jihovýchodní Asie (Malajsie, Thajsko, Indonésie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká - velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Jedna z nejkrásnějších akvarijních ryb. Tito čichavci jsou velmi mírumilovní, dlouhověcí, vyžadují dostatečně prostorné a dobře osázené akvárium s plovoucími rostlinami a společnost klidných rybek. Při dlouhodobém krmení živými nitěnkami jsou náchylní k vředovité formě infekční vodnatelnosti, podobně jako také při zhoršené kvalitě vody a při vyšších hodnotách dusitanů. Samci mají dlouze protaženou hřbetní ploutev, zasahující až za ocasní ploutev, a také jednotlivé paprsky řitní ploutve jsou prodloužené. Jejich hrdlo, břicho i přední část podlouhlé řitní ploutve jsou oranžovočervené a v době tření se rozzáří nádhernou sytou červení.

Trichogaster trichopterus - čichavec šedý - foto: zlatá forma

 • Velikost: 12 cm
 • Původ: jihovýchodní Asie (Thajsko, Sumatra, Indonésie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 20-28 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - umělé vločkové krmivo, mražené, živé krmivo
 • Výchozí forma čichavce šedého je charakteristická dvěma tmavými skvrnami na šedavém stříbromodrém podkladu, kdy první je ve středu těla a druhá u ocasní ploutve. Častěji se v prodejnách nabízí uměle vyšlechtěná forma "COSBY" s tmavě modravou mramorovou kresbou na těle, a také existuje zlatá forma zbarvená do žlutava. Jsou to ryby nenáročné, přizpůsobivé, vůči jiným rybkám mírumilovné, vhodné do společné nádrže. Jsou lekaví při otřesech a prudkých pohybech u nádrže. Samečci i samičky jsou vůči sobě navzájem dosti agresivní a temperamentní. Při navenek dosti drsných vzájemných potyčkách a honičkách si však nijak neubližují. Ovšem podmínkou pro bezproblémové soužití je chov ve velké, prostorné nádrži, dobře osázené a s mnoha přirozenými skrýšemi. Samečky rozpoznáme podle zašpičatělé a dlouze protažené hřbetní ploutve. Při vyhladovění dokážou s chutí požírat nezmary a ploštěnky.


Vrubozubcovité ryby (cichlidy) - Cichlidae

Cichlidy patří mezi ryby, u nichž je vyvinuta velmi intenzivní rodičovská péče o své potomstvo. V akváriích se nejčastěji chovají cichlidy pocházející z jižní a střední Ameriky nebo z Afriky. Z velkého počtu druhů se do společného akvária hodí pouze malé druhy rodů Apistogramma, Nannacara, Mikrogeophagus, z větších cichlid pak pouze klidné a relativně mírumilovné druhy jako jsou skaláry Pterophyllum nebo některé akary Aequidens. Pro začátečníky se příliš nedoporučují klidní a majestátní terčovci Symphysodon, vyžadující vysokou teplotu 28-30 °C, velmi čistou a měkkou vodu. Převážná většina ostatních druhů cichlid jsou bojovné až rvavé ryby, hájící si důrazně své teritorium, které také často ničí a požírají vodní rostliny. U většiny cichlid se obtížně rozlišuje pohlaví a pouze v době tření lze rozpoznat samičku podle tzv. třecího kladélka jiker. Africké druhy cichlid z jezer Tanganika a Malawi (ale i další druhy odjinud), se nazývají jako tlamovci podle toho, že přechovávají své jikry i vylíhlý potěr v tlamce. Další druhy kladou jikry do různých jeskyněk, vyhloubených jamek ve dně, na ploché kameny nebo na široké listy rostlin. Následně je celý pár, případně pouze jeden z rodičů, chrání a ošetřuje, stejně jako vykulený plůdek, a to po dobu několika týdnů až měsíců. Cichlidy vyžadují kvalitní a pestré krmení, zejména živou potravou, kterou lze nahradit mraženým krmivem. Mnohé druhy vyžadují i dostatek rostlinné potravy. Jednotvárné podávání umělých krmiv rybám dlouhodobě nesvědčí, a i když si na ně mohou navyknout, používáme je pouze jen jako doplněk jejich potravy.

Aequidens pulcher - akara modrá

 • Velikost: 15 cm
 • Původ: Jižní Amerika (Trinidad, Venezuela)
 • Voda: pH: 6,5-8,0 ; tvrdost: 5-25 °dGH ; teplota: 20-25 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - převážně živé, mražené krmivo, umělé krmivo jen jako doplněk
 • I přes svou velikost to jsou poměrně klidné a mírumilovné cichlidy, neničí rostliny a neryjí ve dně. Agresivnější jsou pouze v době tření, kdy jako u jiných cichlid pár brání své teritorium. Tehdy také mohou tyto akary měnit interiér nádrže (hloubení jamek v písku, poškozování a vytahování rostlin apod.). Jsou to nenáročné rybky, vyžadující značné množství především živé potravy. Proto také jejich výkaly silně znečišťují vodu a je tedy nutná její pravidelná a častá výměna. V neudržovaném akváriu akary chřadnou a trpí chorobami. Sameček má hřbetní a řitní ploutev protažené do špičky.

Apistogramma cacatuoides - cichlidka papouščí

 • Velikost: sameček 8 cm, samička 5 cm
 • Původ: Jižní Amerika (Peru, Kolumbie, Brazílie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 24-27 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - převážně živé, mražené krmivo, umělé krmivo jen jako doplněk
 • Jsou to nenáročné, mírumilovné cihlidky, vhodné do společné nádrže, kde se zdržují většinou u dna. Spokojí se s běžnou vodovodní vodou, ve které se mohou také pravidelně vytírat i s následnou péčí o své potomstvo. Sameček je téměř dvojnásobně větší než samička, pestřeji vybarvený a s mohutnými pysky na velké tlamce. Původní, klasicky zbarvená forma je vzácností, častější jsou různé barevné formy - červené, oranžové, žluté apod.

Cleithracara maronii - akara hnědá (syn. Aequidens maronii)

 • Velikost: 10 cm
 • Původ: Jižní Amerika (Guayana)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - převážně živé, mražené krmivo, umělé krmivo jako doplněk
 • Jedna z nejklidnějších, nejmírnějších cichlid, často je až plachá a lekavá. Velmi dobře se hodí do většího společného akvária, kde se dá chovat i spolu s menšími rybkami. Péče a chov nejsou problematické, v nádrži vyžaduje dostatek úkrytů a klidné společníky. Zbarvení těchto akar je velmi variabilní, mění se podle nálady rybek i podle prostředí. Pohlaví je obtížně rozeznatelné, sameček je zpravidla větší a má mírněji protažené konečky hřbetní a řitní ploutve.

Mikrogeophagus ramirezi - cichlidka Ramirezova (syn. Apistogramma, Papiliochromis ramirezi)

 • Velikost: 7 cm
 • Původ: jižní Amerika (Venezuela, Kolumbie)
 • Voda: pH: 5,0-7,0 ; tvrdost: 5-12 °dGH ; teplota: 24-28 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - převážně živé, mražené krmivo, umělé krmivo jen jako doplněk
 • Tato krásná rybka patří k tzv. malým cichlidkám. Je krátkověká, dožívá se kolem dvou let. Je náročnější na kvalitu vody, choulostivá při přelovování a změnách parametrů vody. Ve špatném prostředí trpí mnoha chorobami, např. vodnatelností a tuberkulózou. Rybky jsou navíc citlivé na chemikálie i léčiva. V akváriu vyžadují prostředí plné úkrytů, jeskyněk, kořenů, množství dobře rostoucích rostlin a klidné, mírumilovné společníky. Pestřejší sameček je větší než samička, má protažené ploutve, zejména prvních několik tvrdých paprsků hřbetní ploutve. Existuje více různě zbarvených chovných forem - zlaté, albinotické, závojové apod.

Nannacara anomala - akarka zelená

 • Velikost: samičky 5-6 cm, samečci 9 cm
 • Původ: jižní Amerika (Guayana)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - převážně živé, mražené krmivo, umělé krmivo jen jako doplněk
 • Další z menších druhů cichlid, mírumilovná rybka vhodná i do společného akvária. Nádrž by měla být hustě zarostlá rostlinami, doplněná kořeny i různými kameny, případně s vytvořenými jeskyňkami, kde se pak mohou rybky vytírat. Samečci jsou zbarveni na bocích nazelenale s kovovým leskem, samičky jsou nahnědlé a v době tření i péče o potěr mají na těle příčné a podélné pruhy uspořádané do mřížky. Samičky mají silně vyvinutý mateřský pud, takže přestože jsou mnohem menší než samečci, mohou je ze strachu o své potomky až utlouci k smrti.

Pterophyllum scalare - skalára amazonská

 • Velikost: 12 cm, výška až 20 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-15 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - nutné živé, mražené krmivo, umělé krmivo jen jako doplněk
 • Skaláry patří mezi nejznámější a nejpopulárnější akvarijní ryby. Zbarvení původních přírodních forem skalár je stříbřité, s 5-7 tmavými příčnými pruhy, ze kterých tři jsou sytě černé. Během let bylo vyšlechtěno velké množství rozličných barevných forem - kouřové, černé, mramorové, zlaté, albinotické, závojové a mnoho dalších. Skaláry vyžadují bezpodmínečně dostatek různorodé živé či alespoň mražené potravy. Chováme je ve velkých nádržích, vysokých alespoň 50 cm. Jsou to majestátné, dlouhověké a klidné ryby. Pouze v období tření, kdy tvoří revíry, jsou agresivnější. Mohou být lekavé a citlivé na hluk. Při transportu jsou choulostivé, takže pokud možno přemísťujeme jen rybky mladé. Jsou dosti vnímavé vůči chemikáliím a léčivům. V případě potřeby je můžeme léčit zvýšením teploty až na 32°C, případně přidáním roztoku soli. Můžeme je chovat i ve společné nádrži, přičemž chov spolu s drobnějšími druhy rybek (tetry, neonky) je možný za předpokladu, že je spolu chováme odmalička. Pokud ovšem do nádrže s dospělými skalárami přidáme nové a malé rybky, mohou se tyto stát terčem útoků skalár, které je považují za potravu. Pohlaví je nesnadno zjistitelné, spolehlivým znakem je pouze v období tření rozdílný tvar vystouplého třecího kladélka (močopohlavní bradavky), které je u samců zašpičatělé, zatímco u samic válcovité. Dospělí velcí samci mívají často vyklenuté čelo s menším tukovým hrbolem.


Sumci - Siluriformes

Z velkého množství nejrůznějších sumcovitých ryb rozšířených ve sladkých vodách celého světa, jsou do společenských akvárií nejvhodnější zpravidla pouze drobní sumečci ze dvou čeledí původem z jižní Ameriky.

Krunýřovci - Loricariidae

Sumci z čeledi ryb krunýřovcovitých obývají ve svém přirozeném prostředí většinou rychle tekoucí vody, k čemuž mají přizpůsobené ploché tělo a z tlamky je vytvořena jakoby přísavka, pomocí které se přidržují v silně proudící vodě. Další krunýřovci, např. z rodu Otocinclus, se vyskytují i ve stojatých, pomalu tekoucích vodách a mohou dýchat také atmosférický kyslík pomocí části sliznice střeva. Také velcí krunýřovci rodů Hypostomus a Glyptoperichthys, kteří se však do běžných společenských nádrží nehodí, přijímají vzdušný kyslík a to díky silně prokrvené sliznici žaludku. Krunýřovci mají povrch těla pokrytý tenkými kostěnými destičkami, které vytvářejí ochranný krunýř. Zajímavým způsobem regulují krunýřovci množství světla dopadajícího do oka a to pomocí zvláštního laloku vystupujícího z okraje duhovky oka, jehož rozpínáním a stahováním reagují na intenzitu světla. Samečky krunýřovců rozpoznáme mnohdy podle trnovitých výrůstků na hlavě a na prsních ploutvích. Většinou je u krunýřovců také silně vyvinuta péče o potomstvo. Vytírají se do různých dutin, kde pak sameček ošetřuje a hlídá jikry i plůdek. Krunýřovci vyžadují dostatek nejen rostlinné potravy, ale i potravu živočišného původu. Rozhodně to nejsou jen pouhí "čističi", jak se často laicky nazývají. Dále jsou pro ně nezbytné rovněž balastní látky, které jim zajistíme např. vloženým kořenem, který pak neustále ožužlávají a seškrabují jeho povrch.

Ancistrus sp. - krunýřovec

 • Velikost: 10-15 cm
 • Původ: jižní Amerika
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 20-27 °C
 • Nádrž: středně velká - velká
 • Potrava: všežravec - nutná rostlinná potrava, řasy, a také živé, mražené krmivo, tablety na dno
 • Jedná se o nejčastěji chované krunýřovce v našich akváriích. Přesné druhové určení je nejisté a možné je také mezidruhové křížení. Nejčastěji uváděné druhy jsou si navzájem velmi podobné: krunýřovec mnohoostný Ancistrus multispinnis - tmavošedě zbarvený s jednotlivými světlými body, ocasní ploutev světle lemovaná; krunýřovec modrý Ancistrus dolichopterus - tmavě hnědé až šedé tělo s modročerným nádechem; krunýřovec skvrnitý Ancistrus cirrhosus - hnědě až tmavohnědé zbarvení se světlými nepravidelnými skvrnami, ploutve hnědavé s tmavě kulatými skvrnami, vpředu na hřbetní ploutvi je sytě černá skvrna.
  Tito krunýřovci jsou velmi nenároční, klidní, mírumilovní. V akváriu jim zajistíme dostatek skrýší, tmavých míst, štěrbin mezi kameny a kořeny. Svými přísavnými ústy spásají porosty zelených řas. I když rostlinná složka tvoří podstatnou část jejich potravy, neměla by chybět ani živočišná složka. Důležitý je také dostatek balastních látek, který jim snadno zajistíme umístěním kořenu, jehož povrch pak krunýřovci ožírají. Pozor! Dospělí jedinci mají v oblibě listy velkých rostlin, hlavně šípatkovců, které doslova ostrouhají. Zabránit jim v tom můžeme dostatečným krmením rostlinou potravou - plátky zeleniny, spařené listy salátu, kopřiv, špenátu apod. Dospělé samce snadno rozpoznáme podle kožovitých, rozvětvených výrůstků na rypci a čelu, které u samic chybějí nebo jsou jen částečně vyvinuty. Samice i samci mají pod očima vztyčitelné zkostnatělé trny. Nabízí se také závojová a albinotická forma.

Dasyloricaria filamentosa - krunýřovec vláknoocasý (syn. Loricaria filamentosa)

 • Velikost: 15 cm
 • Původ: jižní Amerika (Kolumbie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 20-27 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - nutná rostlinná potrava, řasy, také živé, mražené krmivo, tablety na dno
 • Další v akváriích úspěšně rozmnožovaný krunýřovec, s dlouze protaženým tělem, které se v zadní části velmi zužuje. Horní paprsek ocasní ploutve je dlouze vláknitě protažený. Samečka rozpoznáme od samičky podle horní strany prsních ploutví, která je pokrytá štětinovitými výrůstky. Nároky na chov, prostředí v akváriu, potravu jsou stejné jako u rodu Ancistrus.

Otocinclus vittatus - krunýřovec jednopruhý

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie)
 • Voda: pH: 6,0-7,5 ; tvrdost: 2-18 °dGH ; teplota: 20-25 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - nutná rostlinná potrava, řasy, také drobné živé, mražené krmivo, tablety na dno
 • Malý, drobný krunýřovec, který se hodí i do menšího společného akvária. Bývá však pouze velmi vzácně nabízen v akvaristických prodejnách, kdy se jedná nejčastěji o importované jedince z volné přírody. Dále se dováží také další a velmi podobné druhy: Otocinclus hoppei nebo Otocinclus macrospilus. Ať už se jedná o jakýkoliv druh, tak všichni tito krunýřovci vyžadují velmi dobrou kvalitu vody, přistíněnou, provzdušněnou, hustě zarostlou nádrž. Vedou skrytý, noční život, přes den jsou přisátí na rostlinách a kamenech. Rybky dokážou přijímat i atmosférický kyslík z hladiny, která nesmí být příliš hustě zarostlá plovoucími rostlinami. Pohlaví je obtížně rozeznatelné, sameček je štíhlejší, o něco menší než samička. Nevytírají se do dutin, ale jikry kladou volně na rostliny, kameny i přilepují na stěny akvária.

Rineloricaria lanceolata - krunýřovec kopinatý

 • Velikost: 12 cm
 • Původ: jižní Amerika
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 24-28 °C
 • Nádrž: středně velká - velká
 • Potrava: všežravec - nutná rostlinná potrava, řasy, také živé, mražené krmivo, tablety na dno
 • Tento krunýřovec, který je také vhodný do společné nádrže, dorůstá o něco menší velikosti než krunýřovec vláknoocasý, se kterým jsou si velmi podobní. Rozpoznávacím znakem oproti tomuto výše uvedenému druhu je to, že na rozdíl od něj má na okrajích ocasní ploutve protažené horní i dolní paprsky. Nároky na chov nejsou vysoké, mimo rostlinné potravy je nezbytný také dostatek živočišné složky. Sameček se od samičky odlišuje hustým štětinkovitým porostem po stranách hlavy, na hřbetě a na ostnech prsních ploutví. Jedná se o značně barevně variabilní druh, takže se objevují jedinci zbarvení světleji či tmavěji, a také červenohnědě a různě mramorovaně.


Pancéřníčci - Callichthyidae

Pancéřníčci jsou mírumilovné, hejnové rybky, zdržující se u dna nádrže, kde neustálým pohybem prohledávají a kypří písek a hledají různé zbytky potravy. Znamenitě tak přispívají k prokysličování a k čistotě akvarijního dna. Chováme je vždy ve skupince několika kusů. Jsou mírně plaší a lekaví, nesnáší silné světlo a v nádrži jim poskytneme dostatek úkrytů. Jejich tělo je po stranách pokryto dvěma řadami překrývajících se kostěných destiček, kolem úst mají několik různě dlouhých vousků, které jim slouží jako hmatový a chuťový orgán. Mají vyvinuté přídavné střevní dýchání, kdy tlamkou naberou na hladině vzduch, polknou ho, ve střevě pak dojde k využití kyslíku a zbytek plynů nakonec vychází řitním otvorem ven. I když je detrit a různé zbytky potravy určitou částí jejich potravy, nejsou to jen "požírači zbytků", ale vyžadují také další vydatné a pestré krmení různorodou potravou.

Corydoras aeneus - pancéřníček zelený

 • Velikost: 7 cm
 • Původ: jižní Amerika (Venezuela, Brazílie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - živé, mražené, i umělé krmivo, potravu přijímá ze dna
 • V akvaristikách často nabízený pancéřníček zlatopásý Corydoras schultzei je stejný druh, uváděný dříve samostatně. Je to velmi běžný pancéřníček, mírumilovný, zdržuje se rád v hejnu. Potravu přijímá vždy ze dna, a proto z tohoto důvodu v akváriu použijeme jemnější písek, bez ostrých hran, aby při jejich častém rytí ve dně nedocházelo k poškozování vousků. Samci jsou menší a štíhlejší než samičky. Díky jejich přídavnému střevnímu dýchání občas bleskově vystřelují nadechnout se k hladině, takže je vhodné k ní rybkám zajistit volný přístup bez hustého porostu plovoucích rostlin. V nádržích akvaristů se chová také albinotická forma.

Corydoras eques - pancéřníček zelenavý

 • Velikost: 5 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 2-25 °dGH ; teplota: 22-26 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - živé, mražené, i umělé krmivo, potravu přijímá ze dna
 • Tento pancéřníček je velmi podobný předchozímu pancéřníčku zelenému C. aeneus. Liší se od něj zřetelnou oranžovočervenou skvrnou za hlavou. Patří k nenáročným rybkám a požadavky na chov má stejné jako výše uvedený druh.

Corydoras paleatus - pancéřníček skvrnitý

 • Velikost: 7 cm
 • Původ: jižní Amerika (Brazílie)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 18-26 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - živé, mražené, i umělé krmivo, potravu přijímá ze dna
 • Spolu s pancéřníčkem zeleným je nejčastěji chovaným i množeným druhem této čeledi v našich nádržích. Je to velmi nenáročný, odolný, hejnový druh. Byl prvním druhem z rodu Corydoras rozmnoženým v akváriu. Při tření lepí ryby své jikry na rostliny, ale i na skla nádrže či na jakoukoliv jinou plochu a dále se o ně nijak nestarají.

Corydoras panda - pancéřníček panda

 • Velikost: 4 cm
 • Původ: jižní Amerika
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 18-23 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - živé, mražené, i umělé krmivo, potravu přijímá ze dna
 • Nápadně atraktivní pancéřníček. Nároky na chov jsou stejné jako u ostatních druhů pancéřníčků, tzn. skupinka několika kusů, jemný substrát dna se zaoblenými hranami drobných kamínků, cíleně je krmit a nespoléhat se jen na to, že si rybky najdou nějaké zbytky potravy.

Corydoras trilineatus - pancéřníček třípruhý

 • Velikost: 6 cm
 • Původ: jižní Amerika (Peru)
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - živé, mražené, i umělé krmivo, potravu přijímají ze dna
 • Velmi podobným druhem je pancéřníček leopardí Corydoras julii, který se ale chová velmi vzácněji a často se oba druhy navzájem zaměňují. Pravý pancéřníček třípruhý má kresbu na hlavě síťovitou, kdy jednotlivé tečky jsou vzájemně pospojované. Požadavky na chov jsou stejné jako u ostatních druhů rodu Corydoras.

Megalechis thoracata - pancéřníček kropenatý (syn. Hoplosternum thoracatum)

 • Velikost: 15 cm
 • Původ: jižní Amerika
 • Voda: pH: 6,0-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 18-28 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - živé, mražené, i umělé krmivo, potravu přijímají ze dna
 • Jediný druh z tzv. velkých pancéřníčků běžně chovaný v akváriích. Je to nenáročný a mírumilovný pancéřníček. Vzhledem ke své velikosti je však vhodný pouze do velké společenské nádrže spolu s přiměřeně velkými rybami a hlavně s dobře zakořeněnými rostlinami, neboť tyto ryby značně ryjí ve dně. Samci jsou vybarvenější a méně mohutní než samičky, ostny prsních ploutví mají výrazně zesílené a rezavě hnědé. Vytírají se do předem postaveného pěnového hnízda pod velkými listy rostlin splývajících na hladině, kde posléze samec jikry i potěr agresivně chrání.


Gavúni - Atheriniformes

Gavúnovité ryby se vyskytují převážně v subtropických i tropických mořích a jen menšina druhů žije ve sladké vodě. V akváriích se chovají nejčastěji ryby čeledí Bedotiidae, Melanotaeniidae, Pseudomugilidae a Telmatherinidae. Jejich charakteristickým znakem jsou dvě hřbetní ploutve, přičemž přední je mnohem menší než zadní.
Jsou to klidné, mírumilovné, dlouhověké rybky, vyznačující se zpravidla dosti pomalým růstem a pozdním dospíváním, takže své nádherné zbarvení získávají oproti většině jiných akvarijních ryb až poměrně později. Jedná se o hejnové rybky a pořizujeme si jich tedy vždy více kusů. Dopřejme jim dostatečně velké akvárium s dostatkem volného prostoru pro plavání. Na parametry vody jsou tyto ryby značně přizpůsobivé, většinou vyžadují neutrální až slabě zásaditou vodu, polotvrdou až tvrdou. Výjimku tvoří druhy Melanotaenia maccullochi a Melanotaenia praecox, kterým nevadí ani měkčí a kyselejší voda. Gavúnci se vytírají postupně po dobu několika po sobě následujících dnů až týdnů, kdy denně odkládají do spleti jemnolistých rostlin vždy pouze malou část jiker.

Bedotia geayi - gavúnek madagaskarský

 • Velikost: 9 cm
 • Původ: Madagaskar
 • Voda: pH: 7,0-8,0 ; tvrdost: 9-19 °dGH ; teplota: 20-24 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - nutné živé, mražené krmivo, hmyz, příp. umělé krmivo
 • Hejnové, mírumilovné, velmi aktivní rybky, jejichž barvy nejvíce vyniknou v přítmí. Při chovu je důležitá voda prostá sloučenin dusíku, pravidelně obměňovaná. Ve znečištěné vodě jsou rybky náchylné k napadení parazity a zaplísnění. Samečky rozeznáme od samic jejich výrazně sytě červenými konečky ocasní ploutve. Nahoru postavená ústa svědčí o tom, že to jsou ryby orientované na přijímání potravy z hladiny a zdržující se nejvíce v horní polovině akvária. První hřbetní ploutev mají rybky většinou neustále přitaženou k tělu.

Glossolepis incisus - gavúnek lososový (duhovka lososová)

 • Velikost: 12 cm
 • Původ: jihovýchodní Asie
 • Voda: pH: 7,0-8,0 ; tvrdost: 9-19 °dGH ; teplota: 22-26 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - živá, mražená potrava, umělé krmivo
 • Mladí jedinci jsou celkem nenápadní, vybarvení šedavě až zelenavě s mosazným leskem. Po dosažení pohlavní dospělosti jsou imponující si samci červenaví se zlatavým hřbetem. Do nádherného lososového zbarvení s vysokým tělem však dorůstají až po 2-3 letech. Samičky jsou menší, s protaženým tělem, nenápadně stříbřitě zabarvené se zlatě lesklými šupinami. Je to mírumilovná, hejnová ryba, vyžadující velké, prostorné akvárium.

Melanotaenia boesemani - gavúnek Boesemanův (duhovka Boesemanova)

 • Velikost: 9 cm
 • Původ: Indonésie, Nová Guinea
 • Voda: pH: 7,0-8,5 ; tvrdost: 9-19 °dGH ; teplota: 24-30 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - živá, mražená potrava, umělé krmivo
 • U tohoto gavúnka má větší a pestřejší samec přední polovinu těla a hlavu namodrale zbarvené, zadní část těla s ploutvemi je žlutooranžová. Samičky jsou menší, s nižším tělem, nenápadně zbarvené. Svého intenzivního vybarvení dosáhne až po více než roce svého věku. Chov v hejnu je bezproblémový, avšak dbáme na pravidelnou údržbu a výměnu části vody, neboť rybky jsou citlivé na nahromaděné dusíkaté látky.

Melanotaenia maccullochi - gavúnek duhový (duhovka duhová)

 • Velikost: 7 cm
 • Původ: severní Austrálie
 • Voda: pH: 6,0-7,5 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 22-30 °C
 • Nádrž: středně velká - velká
 • Potrava: všežravec - živá, mražená potrava, umělé krmivo
 • Středně velká duhovka, jak se gavúnci také česky nazývají, společenská, mírumilovná, nenáročná. Rybkám vyhovuje dobře osvětlené akvárium, kde se při dopadajících přímých slunečních paprscích nejvíce projeví jejich duhové zbarvení. Na bocích těla vynikají tmavě hnědavé proužky. Sameček je štíhlejší s výraznějším červenavým zbarvením.

Melanotaenia praecox - gavúnek diamantový (gavúnek modrý, duhovka diamantová)

 • Velikost: 5 cm
 • Původ: jihovýchodní Asie
 • Voda: pH: 6,5-8,0 ; tvrdost: 5-19 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká
 • Potrava: všežravec - drobná živá, mražená potrava, umělé krmivo
 • Překrásně vybarvená rybka, zejména v bočním dopadajícím světle září nádhernou modrou barvou. Dorůstá menší velikosti. Ve společném akváriu se k ní hodí mírumilovní, klidní společníci. Pro chov jí vyhovuje, na rozdíl od jiných gavúnků, také voda měkká, kysele reagující. I když to jsou rybky značně přizpůsobivé, je nutné dobré prokysličení vody a její častá výměna.

Melanotaenia trifasciata - gavúnek třípruhý (duhovka třípruhá)

 • Velikost: 11 cm
 • Původ: severovýchodní Austrálie
 • Voda: pH: 6,5-8,0 ; tvrdost: 9-19 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: velká
 • Potrava: všežravec - živá, mražená potrava, umělé krmivo
 • Vyskytuje se v mnoha barevných varietách, je to mírumilovná, hejnová rybka, čile proplouvající volným prostorem v akváriu. Dospělí samečci mají vyšší hřbet a pestřejší barvy. Ve volné přírodě žijí různé populace ve velmi odlišných podmínkách, v různých lokalitách bylo naměřeno pH vody v rozmezí 3,1 až 8,0 a celková tvrdost od měkké vody až po hodnoty 50°dGH!

Marosatherina ladigesi - gavúnek celebeský (syn. Telmatherina ladigesi)

 • Velikost: 7 cm
 • Původ: Indonésie
 • Voda: pH: 6,5-8,0 ; tvrdost: 9-19 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: středně velká - velká
 • Potrava: všežravec - nutná drobná živá potrava, hmyz, příp. mražené, umělé krmivo
 • Vzácněji se objevující drobný gavúnek, překrásně zbarvený v přirozeném denním světle. Je vhodný do nádrže se stejně klidnými, mírumilovnými rybkami, vynikne v hejnu. Vyžaduje nádrž dobře osázenou po obvodu rostlinami a uprostřed s dostatkem místa pro rozplavání. Rybky jsou lekavé, choulostivé na poranění při přelovování a transportu. Je nutná častá výměna vody, neboť nesnáší zvýšené hodnoty dusitanů a dusičnanů, kdy pak často hynou. Samečci mají dlouze protažené paprsky hřbetní a řitní ploutve.


Ostatní druhy

Parambassis ranga - okouník sklovitý (syn. Chanda ranga)

 • Velikost: 7 cm (v akváriu pouze 4 cm)
 • Původ: Asie (Pákistán, Indie, Thajsko, Malajsie)
 • Voda: pH: 7,0-8,0 ; tvrdost: 9-19 °dGH ; teplota: 20-30 °C
 • Nádrž: malá
 • Potrava: masožravec - nutná výhradně drobná živá potrava
 • Drobná rybka z čeledi Ambassidae (okouníkovití) s průsvitným tělem, velmi mírumilovná, ale přesto je vhodné ji chovat nejlépe v jednodruhové nádrži. Akvárium musí být dobře osázené rostlinami, voda prostá dusíku a jen velmi mírně proudící. V případě dalších spoluobyvatel ji chováme pouze s klidnými a drobnými druhy ryb. Může být částečně teritoriální a nepřijímá jinou než živou potravu. Z Asie se tyto rybky dováží také různě barevné (růžové, zelené, červené), kdy se ale nejedná o přirozené zbarvení, ale o záměrné vybarvování ryb injekčně vstřikovanými umělými barvivy. Takovým kontroverzně "upravovaným" rybkám je však lepší se vyhnout, a to nejen kvůli možnému vlivu barviv na zdraví ryb, ale především z etického hlediska.

Tateurndina occelicauda - hlavačka pastelová

 • Velikost: 6 cm
 • Původ: Papua-Nová Guinea
 • Voda: pH: 6,0-7,5 ; tvrdost: 9-19 °dGH ; teplota: 22-28 °C
 • Nádrž: malá - středně velká
 • Potrava: všežravec - nutná drobná živá potrava, mražené, umělé krmivo
 • Tento mírumilovný zástupce čeledě ryb hlavačkovitých (Eleotridae) se hodí i do menší společenské nádrže. V malé nádrži chováme rybky pouze v páru, ve větší i skupinku více kusů. Akvárium osázíme hustým porostem rostlin a vybavíme množstvím úkrytů i dutin, do kterých se tyto hlavačky vytírají. Samičky se dají rozeznat podle zaplněné břišní dutiny. Po vytření pečuje o jikry i plůdek sameček.www.akvarijni.cz © 2002- - Všechna práva vyhrazena.
e-mail info@akvarijni.cz

nahoru