Tetra červenoústá - Hemigrammus rhodostomus


Chtěl bych se rozdělit se širokou veřejností o své poznatky při chovu jedné překrásné characidy a to Hemigrammus rhodostomus. Tato characida je velmi podobná Petitella georgiae, se kterou si jí můžeme někdy poplést. K markantním znakům H. rhodostomus patří především červené zbarvení hlavy, které přechází v klín na bocích, končící přibližně pod předním okrajem hřbetní ploutve. Dále vybarvení ocasní ploutve, která je od kořene ocasu rozdělena silným černým proužkem na dvě poloviny.

Oba laloky ocasní ploutve jsou vybarveny silným bílým proužkem, za kterým je další černý proužek. Za tímto je již bílé zbarvení nevýrazné a ukončení, tedy horní a dolní špice obou laloků ocasní ploutve jsou bez pigmentace a průhledné. Na kořeni ocasní ploutve jsou na horním i spodním okraji půlměsíčité černé skvrny v délce 2 až 3 mm. Tyto skvrnky, každá zvlášť, tvoří přibližně srpek. Dospělé samičky jsou 5 až 6 cm dlouhé a oproti menším samečkům jsou mohutnější. Ryby chovám ve společenské nádrži o obsahu 500 l spolu s Paracheirodon axelrodi, Hyphessobrycon erythrostigma a H. socolofi.

Nejčastěji krmím planktonem, který přijímají nejraději. Krmení dále doplňuji nitěnkami, "grindalem" a jemně strouhaným a dobře propraným hovězím srdcem. Nádrž je naplněna vodovodní vodou tvrdosti 7 až 8 °N, a alkality přibližně 2 °N. Reakce vody je neutrální, tedy pH = 7. Teplotu udržuji na 25 °C. Nyní bych se rád zmínil o rozmnožení této rybky. Téměř po jednom roce chovu ryb jsem zpozoroval na samicích mírné zaplnění jikrami. To je dobře rozpoznatelné v osvětlené nádrži při pohledu na rybu z boku. Od řitního otvoru až do horní části břišní dutiny je proužek slabě nahnědlé barvy.

V tuto dobu jsem tedy vylovil tři páry H. rhodostomus a oddělil jsem samice od samečků. Po 14 dnech po rozdělení ryb jsem přikročil k přípravě vytíracích nádrží. Použil jsem 6 l vytíračky, 1,5 cm nad dno jsem umístil rošt. Jako vývojovou vodu jsem použil přírodní z lesní studánky o hodnotách 0,9 něm. stupňů celkové tvrdosti, z toho 0,2° uhličitanové, pH 5,8 až 6. Později hodnota pH klesla až na 5,2. Do nádržek jsem umístil menší trs Microsorium pteropus, pečlivě je zakryl a z přední strany zastínil černým papírem. Po provzdušnění a ohřátí vody na teplotu 26 až 27 °C jsem po třech dnech do vytíraček přelovil po jednom páru H. rhodostomus.

K výtěru prvního páru došlo až třetí den v časných ranních hodinách. Navečer při soumraku došlo ke tření zbývajících dvou párů. Snůšku jiker jsem odhadoval v průměru 150 až 200 kusů. Jikry jsou průhledné se slaboučkým nažloutlým nádechem. Nyní budu popisovat další postup práce jen u výtěru prvního páru. Po 5 hodinách zbělelo 7 jiker, zřejmě neoplozených. Ostatní zůstaly čiré a po dalších 5 hodinách bylo možno již pozorovat vývoj embryí. Přibližně po 22 až 23 hodinách od výtěru docházelo k vykulení potěru. Ten dosti prudce reaguje na světlo a zavěšuje se převážně na rostliny, na spodní strany roštu, jakož i na stěny nádržky.

V té době jsem ve vytíračce jen slabě vzduchoval. Po celou dobu až do rozplavání potěru jsem měl vytírací nádržku zastíněnou. Po rozplavání, což bylo již za 5 dnů, byl potěr rovněž velice citlivý na světlo, reagoval velmi prudkým plaváním. Ihned po rozplavání jsem začal krmit prachovým krmením. Po třech dnech jsem zkusil podat potěru nauplie žábronožky, které přijímal velice dobře. Při dobrém krmení potěr velmi rychle stejnoměrně roste. Z vytírací nádržky jsem potěr na sklonku 3. dne od rozplavání přelil do prostornější nádrže, která byla naplněna vodovodní vodou s příměsí asi jedné poloviny vody z lesní studánky, použité jako vývojové.

V této nádrži o obsahu 50 l jsem již umístil molitanový filtr a každý 4. den jsem nádrž odkaloval a obsah stažené vody jsem doplňoval čerstvou, neodstátou, temperovanou, vodovodní vodou zmíněných hodnot. Již za 6 až 8 týdnů se rybky začínají vybarvovat a v té době jsem je musel vzhledem k počtu, přelovit do nádrže o obsahu 250 l. V této nádrži byly již neónky červené přibližně stejné velikosti. Zde již rybky krmím cezeným planktonem a jemně strouhaným srdcem, které velmi dobře přijímají. Po třech měsících života jsou rybky 2,5 až 3 cm velké a podle mého posouzení rostou o polovinu rychleji než neónky červené, při dodržení stejných podmínek. Asi po 10 měsících pohlavně dospívají.

Josef Roškota
Akvárium Terárium 5/1982

 zpět

www.akvarijni.cz © 2002- - Všechna práva vyhrazena.
e-mail info@akvarijni.cz

nahoru