Pseudotropheus lombardoi


Tlamovci velkých afrických jezer začali pronikat do nádrží našich akvaristů již v šedesátých letech. Byl to zprvu Melanochromis auratus, později Pseudotropheus zebra. V polovině sedmdesátých let byly importy těchto ryb značně rozšířeny. Tyto ryby mají válcovité tělo z boků poněkud stlačené. Mladé jsou zářivě modré s osmi příčnými tmavomodrými pruhy. Na hlavě mají dva pruhy neúplné a poslední pruh v ocasní části se jeví ve většině případů jen jako tečka.

Samice si zachovávají zbarvení mláďat. U dospívajících samečků vzniká na řitní ploutvi výrazná žlutá tečka (atrapa jikry). Základní modrá barva přechází v citrónově žlutou. Příčné pruhy u samců téměř mizí a vystupují pouze při vyrušení. Samci dorůstají velikosti 10 - 11 cm, samičky jsou o něco menší. Velikost rybek je ovlivněna velikostí nádrže. Pseudotropheus lombardoi chováme v našem případě ve větší společné nádrži spolu s druhy M. auratus, Melanochromis brevisMelanochromis exosperatus.

Zjistili jsme, že naše voda (pH 7,6, dGH 16°) rybkám plně vyhovuje. Voda v nádrži musí zůstat absolutně čistá, proto je nutná silná filtrace a časté odkalování (nejméně jedenkrát týdně výměna jedné třetiny vody). Teplotu udržujeme na 25 °C. Podobně jako i u ostatních druhů rodu Pseudotropheus a Melanochromis by měl být při osazování nádrže chovnými rybami dodržován určitý systém. Poněvadž samec je neustále ochotný ke tření, může se stát, že nezaplněnou samici ubije. Z toho důvodu dáváme na jednoho samce čtyři až pět samiček. Tak vzniká větší možnost výtěru a případná agresivita samce se tříští mezi více samic.

Samci mezi sebou vedou boje o teritoria. V případě dvou samců dochází k neustálým potyčkám, které končí často smrtí slabšího jedince. Chceme-li chovat více samců pohromadě, dáváme do nádrže alespoň tři, čímž poněkud zabráníme nežádoucímu úhynu. Blízkou dobu tření signalizuje jednak zaplněné bříško samičky a skutečnost, že samička neprchá od imponujícího samce, ale naopak vyhledává jeho blízkost. Těsně před třením sameček intenzívně imponuje roztahováním nepárových ploutví a láká samičku atrapou jikry na řitní ploutvi. Mezi jednotlivými akty dvoření se samec věnuje čištění vybraného třecího místa.

Samotné tření probíhá typickým způsobem obdobným u všech pravých tlamovců. Ryby se otáčejí v kruhu. Samička při jedné otáčce naklade jednu až tři šedobílé jikry, které jsou samcem oplodněny a v příští otáčce samičkou sebrány do tlamky. Tření trvá asi jednu hodinu a je přerušeno několika přestávkami, při kterých samec odhání ostatní ryby od místa tření. Dva týdny po výtěru samici přelovujeme ze společné nádrže do deseti až dvacetilitrové elementky s vodou stejné kvality.

Přelovení by mělo proběhnout rychle a šetrně, což se v nádrži s mnoha úkryty podaří nejsnáze v noci, kdy při prudkém osvětlení nádrže rozespalá a oslněná ryba se dá snadno odlovit. Při přelovování dbáme na to, aby samice nezůstala dlouho mimo vodu, protože by mohlo dojít k rozrušení jiker. V zatemnělé elementce opatřené úkrytem a filtrem, pomalu zvyšujeme teplotu na 28 - 30 °C. Výhodou vyšší teploty je rychlejší vývoj jiker a dřívější vykulení a rozplavání potěru, čímž zkracujeme období, kdy samice nepřijímá potravu. Při teplotě kolem 30 °C samice většinou již čtrnáctý den ode dne výtěru sama vypouští rozplavaný plůdek 8 - 10 mm velký.

Je však velmi plachá a při sebemenším vyrušení pochytá mladé zpět do tlamky. Proto je lepší samici mláďata šetrně odebrat. Z výtěru bývá nejčastěji 25 - 30 mláďat. Ztráty bývají minimální. Do prodejní velikosti (4 - 5 cm) dorůstají rybky za tři až čtyři měsíce. Pohlavně dospívají ve stáří 10 - 12 měsíců. Pro zdárný vývin rybek je nutná pestrá a vydatná potrava. Naše ryby nejraději přijímají mleté hovězí maso a srdce, které podáváme promíchané s vločkovým krmivem, sekaným salátem nebo špenátem a buchankami. Tato směs tvoří největší část potravy našich rybek. Příležitostně krmíme patentkami, nitěnkami a jinými živými krmivy. Je možné podávat také škrabaná játra, která sice rybky s chutí přijímají, ale jejichž nevýhodou je, že kalí vodu.

V domovině se ryby živí také řasami, které v nádrži nahrazujeme spařeným salátem. Potěr krmíme z větší části buchankami a TabiMinem. Potravu podáváme potěru třikrát a chovným rybám dvakrát denně. Na závěr lze říci, že P. lombardoi jsou velmi vděční tlamovci, kteří se za dobrou péčí odmění zářivými barvami a pozorování jejich zajímavého způsobu života přináší mnoho pěkných zážitků.

Jiří Kotisa, Zdeněk Kubíček, Petr Nováček
Akvárium Terárium 2/1981

 zpět

www.akvarijni.cz © 2002- - Všechna práva vyhrazena.
e-mail info@akvarijni.cz

nahoru