Tetra císařská - Nematobrycon palmeri


Kolumbie je domovem překrásné characidy - tetry císařské (Nematobrycon palmeri), která byla do Evropy dovezena poprvé v roce 1960. Dorůstá délky kolem 6 cm. Pro chov je nejvhodnější z části hustě zarostlá nádrž střední velikosti. Teplota by se měla udržovat mezi 22 až 24 °C, reakce vody by měla být mírně kyselá, nejlepší hodnota pH je kolem 6. Nejraději přijímá živou potravu, ale spokojí se i se sušenou a umělou, běžně prodávanou.

Tetra císařská je vhodná do společné nádrže s přiměřeně velkými rybkami jiných druhů. Ve srovnání s ostatními tetrami zaujímá charakteristický postoj hlavou mírně dolů. Pohlaví dospělých ryb lze snadno rozpoznat. Samec má oproti své družce všechny ploutve více protažené, v břišní partii je útlejší a ze středu ocasní ploutve tvoří ploutevní paprsky špičatý lalok. Z dospělých rybek jsem vybral chovný pár a ryby jsem přelovil do vytírací skleněné nádrže o obsahu 20 litrů.

Pro vytírání jsem použil měkkou vodu, reakce pH 6,2 a teplotou 26 °C. Jako vytírací rostlina posloužil chomáč měchýřky jávské, který jsem rozprostřel po dně nádrže. Za několik hodin po přelovení rybek do vytírací nádrže, začal samec svoji družku lákat do spleti rostlin. Byl značně temperamentní a s napnutými ploutvemi samičku obeplouval. Při námluvách a při tření se výrazně vybarvil, přičemž vynikl modře zářící boční pruh táhnoucí se těsně nad černým pásem po celé délce horní poloviny těla. Námluvy trvaly 4 dny, než došlo ke tření, jež probíhá charakteristickým způsobem jako u všech characid.

Po vlákání samice do husté spleti měchýřky jávské se samec z boku přitlačí k samici a rychlým vzájemným odtržením těl od sebe vypuzuje samice jikry, které samec současně oplozuje. Počet jiker je malý a z jednoho výtěru jich bývá jen kolem 50 kusů. S ohledem na vypuzování jednotlivých jiker, bývají téměř všechny oplozeny. Doba tření trvá až tři hodiny. Jakmile tření skončí, pár ihned odlovíme. Oplozené jikry jsou čiré, slabě nažloutlé a dosahují průměru kolem 1 mm.

Po vytření doporučuji nádrž mírně zastínit, nebo umístit někam, kam na ni nedopadají sluneční paprsky, neboť potěr velmi citlivě reaguje na změny osvětlení. Při teplotě vody 26 °C se plůdek líhne za 36 hodin. Po vykulení z jikry během čtyř dnů vývoje spotřebovává výživu ze žloutkového váčku a visí zachycen na rostlinách a stěnách vytírací nádrže. Pátý den od vykulení má již vyvinuté všechny nejnutnější orgány k dalšímu životu, plní plynový měchýř a rozplavává se po nádrži. V tomto stádiu vývoje dosahuje plůdek délky kolem 4 mm a začíná se shánět po potravě.

Protože je velmi plachý, potřebuje naprostý klid, aby se mohl nasytit živou prachovou potravou, která se zdržuje u stěny s dopadávajícím světlem. Vylekaný potěr rychle prchá do husté spleti rostlin, nebo tmavého místa a ke dnu nádrže, kde se schovává. Při častějším vyrušení nemá možnost se dostatečně nasytit, což má za následek narušení plynulého vývoje, nebo dokonce i uhynutí. Protože potěr je po rozplavání značně malý, musíme ho krmit nejmenší mikroskopickou živou potravou. V prvém týdnu jsou to vířníci a nálevníci, v dalším týdnu dáváme nauplie buchanek a ve stáří kolem 20 dní od vykulení začínáme krmit nejjemnějšími mladými buchankami.

Pozor na překrmení touto potravou, neboť mladé buchanky v akvarijní teplejší vodě rychle rostou a za 2 dny by mohly uštípat všechen potěr. Proto krmíme v malých dávkách a častěji. Při správném krmení, zachování biologické rovnováhy ve vodě a udržování teploty mezi 24 až 28 °C, dorůstají rybky ve stáří jednoho měsíce 10 až 12 mm délky. V této době je již snadné rozpoznat slabý šedočerný proužek, který se táhne uprostřed boků po celé délce těla. Rybky jsou stále plaché, ale mají se čile k životu.

Od stáří šesti týdnů krmíme buchankami běžné velikosti, nebo drobnými perloočkami. I v této době musíme dbát, abychom nepřekrmili, neboť buchanky mohou rybky i ve velikosti kolem 15 mm nebezpečně pokousat. Ve stáří dvou měsíců mladé tetry císařské dorůstají 22 až 25 mm. To je nejvhodnější doba na jejich přelovení do větší, dobře osázené nádrže, což má příznivý vliv na další vývoj při dospívání. Tetra císařská dospívá ve stáří kolem devíti měsíců. Pro tření je nejvhodnější věk jednoho roku, kdy chovný pár má veškeré předpoklady úspěšně se množit.

Jan Král
Akvárium Terárium 6/1982

 zpět

www.akvarijni.cz © 2002- - Všechna práva vyhrazena.
e-mail info@akvarijni.cz

nahoru