Drobnoústka štíhlá - Nannostomus digrammus


Do jihoamerické čeledi štíhlotělých (Lebiasinidae) patří kromě jiných i rod drobnoústek (Nannostomus). Jde o drobné protáhlé characidy, jen s mírně stlačeným tělem ze stran a s malými koncovými ústy. Tukovou ploutev mají malou, nebo jim zcela chybí. Od všech dosud známých druhů rodu Nannostomus se druhy N. espei a N. digrammus výrazně liší chováním při tření. Drobnoústky se většinou vytírají na jemnolisté rostliny, nebo na spodní stranu velkolistých vodních rostlin. Třecí akt trvá pouhých pár sekund a vždy jsou odloženy pouze 1 - 3 jikry.

N. espei a N. digrammus se liší tím, že třecí akt mají mnohem delší, navíc při každém třecím aktu kladou velký počet jiker najednou. Na první pohled se N. digrammus celkovým vzhledem velmi podobá běžně chované drobnoústce pruhované (N. beckfordi), pouze je menší, dorůstá maximálně 3,5 cm a je méně nápadně zbarvená. Celkovým vzhledem a chováním je characidou velmi mírnou, jemnou a nehodící se do společnosti větších ryb, neboť začne být lekavá a plachá. Řitní ploutev N. espei a N. digrammus je lžícovitého tvaru, stažena, přiložena k dolní hraně ocasního násadce a dosahuje u plně vzrostlých samců až k základně ocasní ploutve.

Samec N. digrammus se liší od velmi podobného samce N. bifasciatus především tvarem a velikostí řitní ploutve. Zatímco u samce N. digrammus je uvedená ploutev lalokovitě či lžicovitě zvětšená, je u N. bifasciatus normální trojúhelníkovité stavby a menší než u samice. V jižní Americe je N. digrammus velmi rozšířená v řekách Rio Madeira, Rio Negro, Rio Branco, Rio Rupununi, v celém středním a dolním toku řeky Amazonky a ve vodách Guyany.

Chov a rozmnožování se daří, s ohledem na plachost ryb, v akváriích od velikosti 80 x 30 x 30 cm, naplněných měkkou vodou celkové tvrdosti 1 - 2 °dGH, alkality (uhličitanové tvrdosti) 0,3 °dKH, vodivosti kolem 40 mikrosiemens, obsahu chloridů do 16 mg/l, hodnoty pH 6,8 a při teplotě 25 - 26 °C. U třoucích se jedinců mírně vystupuje na těle noční zbarvení, tj. objevují se dva široké šikmé příčné světlé pruhy, jeden pod hřbetní ploutví, druhý nad ploutví řitní. Denní tmavé podélné pruhy jsou však jen mírně barevně potlačeny. Chovný pár klade jikry na dolní stranu širokolistých vodních rostlin. Tření je nezvyklé a může trvat krátce ve formě jediného třecího aktu, nebo až 2 hodiny, při 2 - 4 třecích aktech.

Počet jiker odložených během jednoho třecího aktu je nezvykle veliký a čítá až 50 jiker. Sameček se přitiskne ze strany na samičku a bokem ji přitlačí na spodní stranu rostlinného listu. V této poloze ryby setrvají 1 - 8 minut. (U N. espei byla zaznamenána délka třecího aktu podstatně kratší, 30 sekund až 1 minutu.) Během této doby se shromažďují plynule nebo přerušovaně doslova pomalu vytékající jikry z pohlavního otvoru samice na samčí lžícovitě rozprostřenou řitní ploutev. Na konci každého třecího aktu chybí trhnutí rybích těl. Naopak samice se vyprostí ze samečkova objetí velmi jemně a ten jikry dosud uložené v hromádce na řitní ploutvi přitiskne a přilepí na spodní stranu listu rostliny tam, kde předtím byla opřena samička.

Všechny třecí akty dohromady, tedy celý výtěr čítá 70 - 180 jiker, které jsou relativně malé, v průměru měřící jen 0,99 (0,91-1,06) mm. Volné zárodky, zvané eleuterembrya, se z jikernéhu obalu líhnou už po 21 hodinách a jsou v průměru dlouhé 2,06 (2,03-2,12) mm. První den jsou celé průhledné. Oči se černě zbarví teprve v příštích dnech. Larvy se souvislým ploutevním lemem, zvané protopterygiolarvy, plní plynový měchýř ve stáří 144 hodin při průměrné délce 4,21 (4,16-4,27) mm, rozplavou se a shánějí vhodnou potravu. Zprvu jsou schopny lovit a polknout jen málo pohyblivý zooplankton, např. trepky (Paramecium) a vířníky (Rotatoria). Teprve po 8 - 10 dnech zdolají skákavá naupliová stadia buchanek a velmi malé, právě vylíhlé nauplie žábronožky solné. Plůdek roste pomalu a je značně citlivý na náhlé změny chemismu vody, na něž reaguje negativně. N. digrammus je vzácně dovážena a zaslouží si mnohem více pozornosti akvaristů, než jí bylo dosud věnováno.

Stanislav Frank
Akvárium Terárium 11/1996

 zpět

www.akvarijni.cz © 2002- - Všechna práva vyhrazena.
e-mail info@akvarijni.cz

nahoru