Tetra krvavá - Hyphessobrycon callistus


Tetra krvavá patří do čeledi tetrovitých (Characidae). Zástupci této čeledi jsou mezi akvaristy dobře známi a pro své vlastnosti oblíbeni a hojně chováni. Do čeledě patří druhy obývající vody hlavně Jižní a Střední Ameriky, méně druhů je dováženo ze Severní Ameriky. Poměrně dost zástupců Characidae najdeme v tropické Africe. Charakteristickým znakem tetrovitých je malá tuková ploutvička, která však u několika málo druhů může chybět.

Hyphessobrycon callistus je rozšířena v sladkovodních řekách Paraguaye. V akváriích dorůstá až do velikosti 4 cm. Tělo této drobné characidy je oválné, poměrně vysoké, ze stran zploštělé. Základní zbarvení je intenzívní červeň, ale bříško rybky je vybarveno ve světle červené barvě. Horní hrana hřbetu je nahnědlá. Za skřelemi je na bocích zřetelná černá skvrna. Černá barva kontrastně vystupuje i z červeného podkladu hřbetní ploutve, která je na koncích jemně bíle lemovaná.

Sytě červenou řitní ploutev vroubí široký černý lem. Ostatní ploutve jsou rovněž se světlejšími konci. Sameček je štíhlejší, výrazněji vybarven, jeho červeň je intenzivnější. Samička má poněkud plnější bříško a poněkud bledý odstín červeného vybarvení. Rybka velmi ochotně přijímá libovolnou drobnější živou i sušenou potravu. Pro svou mírumilovnou povahu se tetra krvavá velmi hodí do společných nádrží. K chovu lze použít akvária už okolo 120 l, ale spíše nižší s velkou plochou dna.

Nejlépe vyhovují hustě osazené nádrže. H. callistus vyžaduje slabě kyselou až neutrální, spíše měkčí vodu. Optimální teplota se pohybuje mezi 22 - 24 °C. Pro odchov je nutné teplotu zvýšit na 26 °C. Rybky vytíráme v elementkách o objemu 10 - 15 l, do kterých umístíme trs drobných jemných rostlin např. měchýřky jávské, zatížený kamínky. Samotné tření většinou probíhá v chumlu rostlin a po jeho ukončení je nezbytně nutné odlovit kanibalské rodiče (velice vhodné je použít rošt). Počet jiker se průměrně pohybuje okolo dvou set. Třecí nádrž zastíníme a provzdušníme jemným vzduchováním.

Potěr se vykulí po 24 - 26 hodinách a za dalších 5 - 6 dní se rozplave. Potěr odchováme bez větších problémů na prachové potravě (buchanky, perloočky), pro zpestření můžeme podávat žábronožku solnou anebo mikry (pozor nekrmit příliš často, protože mikry jsou velmi tučné). První 3-4 týdny se potěr zdržuje výhradně u dna, po 6 týdnech ho lze začít třídit podle velikosti a umísťovat do rozplavávacích nádrží. Mladí jedincí dosahují pohlavní dospělosti asi po 8 měsících. Tato atraktivní tetra je nenáročná a tudíž vhodná i pro začínající akvaristy.

Jaroslav Svoboda
Akvárium Terárium 3/1985 (upraveno)

 zpět

www.akvarijni.cz © 2002- - Všechna práva vyhrazena.
e-mail info@akvarijni.cz