Akvárium - deník 2007


 • Deník 2008
 • 2007-10-03
  Zakoupena nová topítka JÄGER do 2 větších nádrží a současně pořízeny i nové teploměry. Původní topítka Tetratec měla po pár letech provozu neuvěřitelně nepřesné termostaty bez možnosti jejich opětovného nastavení. Např. při nastavené teplotě 22°C na stupnici si totiž vesele topila až na 26°C a naopak při nastavení nižší teploty netopila vůbec. Značka Tetra by se radši měla držet výroby umělých krmiv a nefušovat do techniky. S hrůzou jsem také zjistil, jak nepřesné byly i původní skleněné teploměry, které při porovnání s přesným digitálním teploměrem ukazovaly až o 1-2°C nižší teplotu! Při narůstajících cenách elektřiny to bylo závažné zjištění a do budoucna bude díky tomuto jistě ušetřeno nemálo spotřebovaných kW.
 • 2007-08-21
  Pro podporu lepšího růstu rostlin byly instalovány nové zářivkové trubice - Philips Master TL-D 830 (teple bílá) a 840 (denní bílá).
 • Akvárium 08/2007 2007-08-16
  Během letošní dovolené nastala největší tragédie v prozatímní historii této nádrže, kdy došlo několik dnů před návratem k zastavení filtru a jako naschvál současně uhynula některá z ryb. Příčinou zastaveného čerpadla byl jediný plž - piskořka, která vlezla přes výtok proti proudu dovnitř čerpací hlavy, kde se pak o její pevnou schránku zasekly lopatky pohonu. Vyšší teplota vody, uhynulá ryba a stojatá, postupně se kazící voda, to vše vedlo k tomu, že pomalu hynuly další a další ryby. Po příjezdu z dovolené nastal šok, jak pro můj zrak, tak pro čich. Neproniknutelně bíle zakalená voda a po otevření krytu neuvěřitelný zápach linoucí se z akvária, to si nikdo nepřejte zažít. Po okamžité výměně 80% vody nastalo počítání ztrát - 2x gara (Garra cambodgiensis), 4x gavúnek Boesemanův, 3x pancéřníček zelený a 4 blíže neidentifikovatelné živorodky (mečovky nebo black molly). Druhý den jsem vyměnil ještě opětovně polovinu vody a žádná další ryba již naštěstí neuhynula. Tento kolaps kupodivu přežily skaláry, parmičky černopruhé, krunýřovci, čichavci, dva gavúnci a většina živorodek.
 • 2007-07-25
  Vyměněna filtrační hmota filtru. Stará polyuretanová pěna byla již dosti měkká a po propírání se špatně vracela do původního tvaru.
 • 2007-07-18
  Naměřena rekordní teplota vody - cca 30,5°C, která byla ve skutečnosti ještě vyšší (viz pozdější zápis z října o přesnosti teploměru).
 • Akvárium 01/2007 2007-06-29
  Ze zvědavosti změřen obsah dusičnanů (NO3) - 20 mg/l.
 • 2007-02-24
  Byla provedena výměna krycích skel, neboť jejich povrch byl již dosti poškrábaný, a také zbytky usazeného vodního kamene z nich nešly dokonale odstranit.
 • Deník 2006www.akvarijni.cz © 2002- - Martin Vajbar - Všechna práva vyhrazena.
e-mail info@akvarijni.cz

nahoru