Akvárium - deník 2004


 • Deník 2005
 • 2004-10-17
  Již více než měsíc je akvárium po přestěhování. Jak přestěhovat 325 litrovou nádrž? Připravte si k tomu minimálně jeden den volna, neboť v mém případě to trvalo zhruba 13 hodin. Nejdříve bylo nutné nechat v novém místě odstát co největší množství čerstvé vody. Posloužila k tomu plně napuštěná vana v koupelně, kam se dalo zhruba 150 litrů. Na původním místě byly nejdříve z akvária vybrány postupně všechny rostliny a potom v zakalené vodě pracně vyloveny ryby. Ve štěrku zůstalo po lehkém proprání trochu kalu. Snažil jsem se převézt co nejvíce staré vody a podařilo se tak přestěhovat asi 100 litrů porůznu ve kbelících, mísách, barelech, spolu s rybami i rostlinami. Důležité je, důkladně zakrývat hlavně nádoby s rybami, a to nejen při samotném převážení. Vystresované ryby se snažily neustále vyskakovat, i malá mezera stačila k tomu, abych bohužel takto přišel o krásného jedince parmičky černopruhé. Na novém místě bylo potom vše zase pěkně poskládáno a zařízeno - umístit akvárium na stojan, vložit štěrk, kameny, dekoraci, v kbelících přenosit čerstvou vodu z vany, přidat původní starou vodu, zbytek doplnit čerstvou teplou vodou, zasadit rostliny a nakonec konečně ihned vpustit ryby, které se již za hodinu cítí spokojeně, tak jako by žádné stresující přelovování vůbec nezažily.
  Takové celkové opětovné založení nádrže (nejen při stěhování) je určitě jednodušší a s menšími nároky na osazenstvo i na celkové zaběhnutí filtrace, než zařizování nového akvária. Nádrž brzy prosperuje bez jakýchkoliv problémů, rostliny bujně rostou, a že se daří rybám, o tom svědčí i to, že v čerstvé vodě se okamžitě do dvou dnů vytřely skaláry, po týdnu pak pod kořenem samec krunýřovce střežil snůšku jiker, a také čichavec ochraňoval u hladiny vybudované pěnové hnízdo s jikrami.
 • Akvárium 01/2004 2004-06-19
  Tříměsíčním skalárám se daří výborně. Jsou neuvěřitelně žravé, čilé, nebojácné a krásně vybarvené, o délce těla cca 4 cm. V nejbližších dnech budou přemístěny snad konečně do větší nádrže a přestanou tak redukovat potěr pavích oček. Následně jim už z potravy budou muset stačit, tak jako i doposud, živé nitěnky, za kterými můžou téměř prorazit sklo.
 • 2004-04-11
  S pokračujícím růstem malých skalár se objevily první problémy, kdy po třech týdnech došlo postupně k úhynu více než poloviny rybek. Toto bylo zapříčiněno jak nedostatkem mého času na údržbu i na krmení, tak hlavně malým prostorem (50 litrů nestačí na 40 ks rybek velkých 1,5 cm) včetně nedostatečné filtrace (malý molitanový filtr v rostlinami řídce osázené nádrži). Zbylé rybky byly nakonec přeloveny do zařízeného 70 litrového akvária hustě zarostlého rostlinami, kde jim společnost tvoří pár kusů potěru živorodek. Zde se skalárkám daří o poznání lépe, ztrácí počáteční plachost a při délce 2 cm již mají tvar těla zcela jako dospělé ryby se zřetelně vybarveným příčným pruhováním.
 • 2004-03-28
  Malé skalárky po více než týdnu od rozplavání utěšeně rostou. Krmím je 3x denně čerstvě vylíhlými žábronožkami a pravidelně každý den případně jednou za dva dny měním část vody, kterou doplňuji vodu z původního velkého akvária, přičemž současně odsávám nečistoty z holého dna. Malinká nádrž o objemu 25 litrů je filtrována jednoduchým molitanovým filtrem, z rostlin je tam spleť řečanky Najas a růžkatce Ceratophyllum. Po pár dnech jsou pak rybky přemístěny do většího 50 litrového akvária.
 • Akvárium 01/2004 2004-03-20
  Pouhé 2 dny po předchozí ztrátě potěru se samec skaláry opět vytírá, ale tentokrát s druhou samicí. Je nakladeno odhadem 200-300 jiker, ze kterých pouhých několik málo kusů zbělá. Po dvou dnech se vyklube potěr a rodiče ihned larvy přenesou na jiný list, avšak večer jich zbývá už jen necelých 50 kusů. Nakonec tedy ustřižený list šípatkovce přenáším v nádobce i s přilepeným potěrem do malého akvária se zavedeným vzduchováním. Po pěti dnech se při teplotě vody 27-28 °C začíná potěr postupně rozplavávat. Mezitím jsou ve sklenicích s osolenou vodou připraveny čerstvě vylíhlé nauplie žábronožky solné a následující den více než 40 ks rozplavaného plůdku skalár již ochotně přijímá toto své první krmivo.
 • 2004-03-08
  Po několika neúspěšných výtěrech skalár, kdy nakladené jikry byly rodičovským párem bezúspěšně střeženy maximálně po dobu 3 dnů, došlo k překvapujícímu vykulení plůdku již na druhý den. Rodiče asi 50 ks potěru zdárně uchránily ve společné nádrži i během dalších 3 dnů. Jednou došlo k přenesení dosud nerozplavaných larev z jednoho listu šípatkovce na druhý, ale bohužel nakonec během čtvrtého dne potěr zmizel, právě v době kdy začal být více pohyblivý krátce před úplným rozplaváním.
 • Akvárium 01/2004 2004-02-07
  Jak vypadalo akvárium začátkem roku 2004, můžete vidět na několika nejpovedenějších fotografiích. Celkově k žádným podstatným změnám nedošlo a takto to zůstane ještě asi půl roku, neboť posléze plánuji stěhování. Takže zatím je dostatek času na to, přemýšlet jak to provést.
  Rybí osazenstvo akvária již utěšeně narostlo do téměř maximálních velikostí jednotlivých druhů, avšak některé ryby jistě ještě dále porostou. V nádrži je avšak místa dostatek, neboť pár starších rybek uhynulo buď sešlostí věkem (např. čichavci cca 6 let), příp. další také z blíže nezjistitelných příčin. Kromě stále se množících živorodek se pravidelně vytírá párek skalár a pod kořenem pak neustále krunýřovci.
  Flóra se rozrostla o cenu ze soutěže na www.akva.sk - šípatkovec Echinodorus martii a Echinodorus 'ozelot green'. Pravidelně po každých přibližně 14 dnech je nutné rostliny protrhat, kdy se vyhodí menší kbelík starších listů, zejména zákrutich. Umělé přihnojování pomocí PMDD používám pouze velmi sporadicky a nepravidelně.
 • Deník 2003www.akvarijni.cz © 2002- - Martin Vajbar - Všechna práva vyhrazena.
e-mail info@akvarijni.cz

nahoru