Akvárium - deník 2002


 • Deník 2003
 • 2002-11-29
  Po více než 14 dnech, kdy se ztratil největší mladý samec krunýřovce Ancistrus, se tento opět objevil na scéně, a nejen on, ale spolu s ním i několik 1 cm velkých potomků. Bohužel dlouho nepřežijí a postupně se stávají obětí žravosti ostatních ryb.
 • 2002-11-16
  Zkouším, jak porostou některé nově zakoupené rostliny: šípatkovec jemný Echinodorus tenellus a emerzně předpěstovaná mokřanka mnohosemenná Hygrophila polysperma.
 • 2002-11-02
  Díky stále hustěji zarostlé hladině dlouhými listy zákrutich se podstatně snížila intenzita osvětlení, takže některé druhy rostlin omezují svůj růst. Byla tedy opět zapojena třetí zářivková trubice a následně se ihned vzpamatovávají např. šípatka, rohatec, kolovka.
 • 2002-10-07
  Doplnění ryb: 5x parmička purpurová.
 • 2002-10-01
  V nádrži vykvétá pod vodou Anubias barteri var. nana, jehož květ vydržel sice celých 14 dnů, ale jen po prvních 7 dnech byl pouhý jeden den květ úplně celý rozevřený.
 • Akvárium 11/2002 2002-09-28
  Šípatkovec argentinský musel být přesazen do menšího 70 l akvária. Jeho listy totiž zachutnaly 6 cm velkému mladému samci krunýřovce. Ostatní krunýřovci si přitom rostlin zatím nevšímají. Zajímavé je, že mu chutná vždy jen jeden druh šípatkovce, a to i při bohatém přikrmování zeleninou. Po odstranění tohoto prvního se zase pro změnu občas zakousne do šípatkovce uruguayského, ale u tohoto obra s listy dlouhými přes 60 cm to při jeho rychlém růstu tolik nevadí.
 • 2002-09-20
  Musel jsem zakoupit nové topítko. Původní 150W JÄGER sloužilo předtím bezproblémově téměř 15 let a pouze kvůli mé neopatrnosti, kdy jsem párkrát ťukl krycím sklem do regulátoru termostatu, muselo být vyměněno. Přes léto jej samozřejmě nepoužívám, ale s přibývajícími chladnějšími dny jsem jej opět zapnul a druhý den bylo díky nefunkčnímu termostatu v akváriu 30 °C.
 • 2002-08-24
  Z rostlin pomalu mizí plovoucí nepukalka Salvinia natans, jednak je ožírána rybkami, a také ji utlačují dlouhé plovoucí listy zákrutich. Dále také odstraňuji od ryb okousané zbytky stolístku Myriophyllum a plovoucí trhutku Riccia.
 • červenec - srpen 2002
  Co bylo nového během letních měsíců?
  V parných dnech teplota v akváriu vystoupala až na 28-30 °C a dlouhodobě neklesala pod 26 °C. Také byly opět problémy s vodou v akváriu. Konkrétně voda ze staré studny na dešťovou vodu, kterou jsem používal k ředění velmi tvrdé vodovodní vody, přestala být vhodná díky tomu, že v ní stoupl obsah dusitanů NO2 až na 0,3-0,4 mg/l! Než jsem to zjistil, muselo dojít v nádrži párkrát k opakovanému zvýšení hodnot dusitanů při výměně vody, takže od července již do akvária dávám pouze vodu vodovodní s celkovou tvrdostí 24 °dGH a uhličitanovou 10 °dKH. V akváriu jsou pak naměřeny díky rostlinám o něco nižší hodnoty: 19-21 °dGH a 5-7 °dKH.
  Zvýšení tvrdosti vody se na rybách ani rostlinách nijak neprojevilo. Přes léto sice došlo k několika nevysvětlitelným úhynům některých ryb, což lze zřejmě přičíst vlivu občasnému zvýšení hodnot dusitanů ve vstupní vodě spolu s vysokou teplotou vody.
  Od července jsem také přestal přihnojovat rostliny, na což reagoval pouze šípatkovec uruguayský a začal vyhánět vybledlé nažloutlé mladé listy. Stav se zlepšil po přidání několika rezavých kousků železa zahrabaných do dna a jeho listy zůstávaly svěže zelené i při naměřených nulových hodnotách železa.
  Dále jsem také zavedl týdenní frekvenci výměny 20% objemu vody, neboť začaly stoupat hodnoty dusičnanů NO3 až na 80 mg/l. Původně trvalo více než půl roku, než došlo k nárůstu na tuto hodnotu, a to při pravidelné výměně 25-30% vody jednou za tři týdny. Při častější týdenní výměně vody trvalo přibližně více než měsíc, než hodnoty dusičnanů klesly na hodnoty kolem 40 mg/l.
 • 2002-07-04
  Přidány nové rostliny: trs řečanky Najas guadalupensis, 7 ks zákrutichy Vallisneria spiralis, 1x kryptokoryna kadeřavá Cryptocoryne crispatula var. balansae.
 • 2002-06-20
  Zhrozil jsem se, že se zase začalo zvyšovat pH vody, ale příčina byla úplně někde jinde. Začal docházet test AKVIN (Rataj), koupil jsem tedy stejný nový. I když vím, že přesnost či nepřesnost je mezi těmito kapkovými testy různá, přesto mě výsledky zarazily: starší test AKVIN pH 7,0-7,2; test AQUAR pH 7,5; nový test AKVIN pH 7,8-8,0!!! Podotýkám, že ani jeden z testů neměl prošlou dobu použitelnosti, zarážející je hlavně rozdíl naměřených hodnot u dvou testů od stejného výrobce.
 • 2002-06-08
  Na hladině, na které je stále více dlouhých listů zákrutich, se začaly objevovat jakési plovoucí sinice. Jedná se nejdříve jen o jednotlivá velmi tenká vlákna, které se usazují v místech s klidnou hladinou, mezi hustými listy zákrutich, na okrajích u skla, kde se postupně rozrůstají až do souvislejších povlaků a tyto se pak drží i na místech s částečně čeřenou hladinou, např. poblíž vývodu filtru. Zatím pomáhá jedině pravidelné stahování pomocí listu papíru.
 • 2002-05-04
  Zakoupeny snad nadlouho poslední nové rybky, neboť už jich tam je docela dost: 4x akara hnědá.
 • 2002-04-20
  Rybkám začala chutnat plovoucí nepukalka. Konkrétně ji mají v oblibě parmičky černopruhé a parmičky nádherné, které již předtím zlikvidovaly plovoucí trhutku. Zajímavé je, že ožírají jenom starší kořínky a lístky, nově vyrůstající nechávají na pokoji, takže zatím rostliny jakžtakž rostou dále.
 • 2002-04-12
  Dostal jsem tzv. řasovou kouli Cladophora aegagropila o rozměrech 5x3 cm. Uvidíme, jak rychle poroste.
 • 2002-03-17
  Znovu doplnění nových ryb: 2x parmička jednopruhá, 2x skalára amazonská, 4x pancéřníček zelený, 4x pancéřníček skvrnitý. Následně ale po jednom týdnu, kdy bylo vše v pořádku, všichni pancéřníčci skvrnití postupně během 7 dnů uhynuli. Příčina neznámá, bez příznaků jakéhokoliv onemocnění.
 • 2002-02-17
  Takže zelená řasa nakonec snad již definitivně ustoupila. Nejvíce řas spořádaly dvě parmičky černopruhé Crossocheilus siamensis, a také mělo určitý vliv na to, že se řasy již dále nadměrně nerozrůstají, snížení intenzity osvětlení ze 3 na 2 zářivky. Přesto mají rostliny dostatek světla i při zarostlé hladině plovoucí trhutkou a nepukalkou. Také kolísání pH vody se ustálilo na hodnotách ráno kolem 7,0 a večer přibližně 7,4.
  Přidány opět další rybky: 3x Ancistrus, 1x skalára mramorovaná, neonka 10 ks, 6 ks tetra paraguayská, 4 ks čichavec šedý.
 • 2002-01-26
  Všech 5 ks dania pruhovaného se hromadně vytírá u hladiny v rohu akvária. Jejich jikry avšak ihned poslouží ostatním rybkám jako chutná potrava.
 • 2002-01-23
  Místo 3 zářivek po 36 W nechávám svítit jenom 2 trubice. Jednak kvůli zeleným řasám, a také se snad ještě o něco sníží kolísání pH (ráno je cca 7,0 večer až 7,8).
 • 2002-01-18
  Vpuštění nových ryb: 2x parmička černopruhá, 4x parmička nádherná, 3x black molla.
 • 2002-01-12
  Začínám doplňovat jenom poloviční dávku hnojiva, než je uvedeno v návodu. Rostliny rostou velmi dobře, ale ty potvory, zelené řasy, pořád také.
 • Deník 2001www.akvarijni.cz © 2002- - Martin Vajbar - Všechna práva vyhrazena.
e-mail info@akvarijni.cz

nahoru