Akvárium - deník 2001


 • Deník 2002
 • 2001-12-10
  Začínám přihnojovat rostliny tekutým hnojivem PLANTAMIN, neboť v akváriu není ještě tolik ryb, takže hlavně na šípatkovcích jde poznat, že strádají nedostatkem živin (vyrůstají mladé téměř průhledné světle nažloutlé listy). Začíná se dále také dařit zeleným řasám, přičemž dusičnany jsou na poměrně nízkých hodnotách (10-15 mg/l) a obsah železa (Fe) je před hnojením na nule, po přihnojování pak kolem 0,2 mg/l.
  S krupičkou to nakonec vypadá, že je vše již definitivně v pořádku. Bohužel na to doplatily a nejspíše i také díky dvojnásobné léčbě uhynuly některé ryby: 1x skalára, 1x krunýřovec, 2x black mola, 2x parmička duhová.
 • 2001-11-29
  Že jsem tam, já blbec, dával ty nové rybky! Parazit zřejmě někde přežil předchozí léčbu, takže původní rybky jsou sice vůči němu zřejmě odolné a jsou bez příznaků, ale ty nově přidané jsou opět trošku obsypané. Takže zase zvýšení teploty a pro změnu přidávám léčivo TERAP IDG. Alespoň se mi podařilo odchytit 2 ze 3 krunýřovců, které jsem mohl přemístit do jednoho volného malého akvária.
 • Akvárium a kocour Steve 2001-11-24
  Přidány (teď už po předchozím pobytu v jiném akváriu) další rybky: 5 ks neonka obecná, 2x čichavec šedý "COSBY".
 • 2001-11-20
  Po týdnu to vypadá, že krupička se už ztratila a rybky vypadají v pořádku. Pouze se mi nepodařilo před přidáním léčiva odlovit a izolovat velmi čilé malé krunýřovce, takže zřejmě na následky léčby jeden z nich uhynul.
 • 2001-11-14
  Jako naschvál přišel poštou balík objednaných rostlin z pěstírny. To je mám zasadit do vody s takovou teplotou, navíc s léčivem, které rostlinám příliš neprospívá? Inu budu muset, je jich pěkná hromada, není to kam dát, takže následující den už jsou tam.
 • 2001-11-13
  Aby nebyl všem problémům konec, tak po vyřešení jednoho se objevil další. Akvárium je totiž "poctěno" návštěvou kožovce alias krupičky, kdy se zatím vyskytly pouze ojedinělé tečky na některých rybkách. Ihned byla zvýšena teplota vody na 28 °C, později až na 30-32°C a do vody byl přidán přípravek FMC. Odkud se krupička vzala? Krmím sice živými nitěnkami, ale v dalších dvou menších akváriích se neobjevila, takže je velmi pravděpodobné, že parazit byl zavlečen s novými rybkami, u kterých jsem poprvé (a slibuji, že naposled) nedodržel karanténu.
 • 2001-11-10
  Do nádrže přidávám jeden větší kořen z tvrdého dřeva MOPAN, který je dostatečně těžký a ve vodě neplave. Kořen jsem nejdříve pořádně vyvařil a před vložením do akvária jsem ho musel ještě asi 4 týdny máčet v kbelíku s vodou, neboť zpočátku docela dost barvil vodu dohněda.
 • 2001-11-05
  Jediné co jsem udělal kvůli vysokému pH, byla během 5 dnů postupná výměna původní vody za vodu vodovodní, čímž došlo ke zvýšení celkové tvrdosti vody až na hodnoty kolem 20 °dGH a současně se také zvedla alkalita (uhličitanová tvrdost). Rybky kupodivu tyto šoky s vodou přežily bez úhony a pH se postupně ustálilo na hodnotách 7,0-7,2 ráno až 7,6-8,0 večer.
  Nakonec jsem také v literatuře našel další možnou příčinu mých problémů s vysokou hodnotou pH. Citace z knihy S. Franka Sladkovodní akvaristika: ..."z organického odpadu zprvu vznikají hnitím živočišných a rostlinných bílkovin sloučeniny obsahující amoniový kation (NH4+), např. uhličitan amonný, jenž dává vznik čpavku (NH3) - kvůli němu by pH vody mělo teoreticky vystoupit silně nad neutrál a mělo by dojít k otravě ryb čpavkem. To však nastane jen málokdy a to jen v akváriích s hodnotou pH nad 7,0. O odbourávání čpavku (amoniaku) pečují bakterie rodu Nitrosomas, které jej oxidují na dusitany"... Další postup u nitrifikace je pak už jasný.
  Takže v nově založeném akváriu, kde není ještě dostatečně zaběhnutá nitritace a nitratace, může opravdu ve výjimečných případech a při souhře určitých okolností (měkká voda s malou alkalitou a tím pádem s nižší pufrační schopností, spolu s vlivem asimilační činnosti rostlin) nastat tento případ náhlého a výrazného zvyšování hodnoty pH.
 • Akvárium 11/2001 2001-10-31
  Přidány nové rybky: 2x parmička červenoploutvá, 2x skalára černá, 4x krunýřovec Ancistrus.
  Po 14 dnech, kdy se zdálo všechno v pořádku a postupně se rozběhla biologická filtrace, tzn., že zpočátku vyšší hodnoty dusitanů se ustálily na téměř neměřitelných hodnotách, bohužel ale nastávají problémy s hodnotou pH vody. Během posledních 3 dnů vyletělo pH z původních hodnot kolem 7,5 až na 8,5-9,0!!! Rybky jsou sice v pořádku s jedinou výjimkou, kterou byl jeden čichavec perleťový, u kterého se objevily drobné vřídky na těle zřejmě jako následek počátečních zvýšených hodnot dusitanů. Po přelovení do původního akvária se ale tento dal rychle do pořádku. Rostliny se jinak zdárně rozrůstají a ani se nevyskytl žádný zákal vody.
  Dumal jsem nad několika možnými příčinami takto vysokých hodnot pH. Buď se jednalo o nárůst vlivem asimilační činnosti rostlin, anebo mohlo dojít k rozpouštění vápenatých látek obsažených v některém z kamenů či přímo ve štěrku. Používal jsem také zatím směs vodovodní vody a velmi měkké vody ze studny s dešťovou vodou.
 • 2001-10-16
  Přestože je akvárium zatím jen řídce osázené rostlinami s málo úkryty, přežívají v jávském mechu malé mečovky a další z tohoto prvního potěru posloužily ostatním rybkám jako zpestření jejich jídelníčku.
 • 2001-10-14
  Po několika dnech po naplnění vodou vpuštěny první rybky, celkem asi 25 ks (čichavci, mečovky, black moly, dania, neonky, parmičky duhové) a zasazeno pár rostlin z menšího akvária (růžkatec, stolístek, kryptokoryny, jávský mech, plovoucí trhutka, nepukalka). Parametry vody: pH 7,0-7,4; UT 5°dKH; CT 10 °dGH; Fe 0,0; NO3 10 mg/l; NO2 - zpočátku až 0,3 mg/l a do 10 dnů snížení na neměřitelné hodnoty 0-0,1 mg/l.
 • 2001-09-02
  Pořízení samotného akvária, následně trvaly přibližně měsíc a půl různé práce spojené s výrobou vlastního stojanu, krytu s osvětlením atd.www.akvarijni.cz © 2002- - Martin Vajbar - Všechna práva vyhrazena.
e-mail info@akvarijni.cz

nahoru